top of page
Linda Nederberg utomhus_edited.jpg

LINDA NEDERBERG

Linda Nederberg har grundat livsstils- och framgångskonceptet Stark & Smart.

Att coacha och stärka människor är något hon älskar, lika mycket som att ta fram koncept, lösningar och verktyg. Det viktiga för Linda är att arbetet med människor ska vara tydligt, motiverande och ge resultat. 
 

Linda samarbetar med aktörer som delar samma värderingar och viljan att jobba målinriktat för hållbarhet och resultat, på samhälls, individ- och gruppnivå.

 

Linda_foto_MLindgren-7921.jpg
0_edited.jpg

MÅLFOKUS, ödmjukhet och passion

Sedan 2005 har Linda jobbat hälsofrämjande och resultatinriktat i sitt företag DoYourVision AB med föreläsningar och utvecklingsinsatser. Ofta har målinriktade kick-off upplägg med vandringar i fjällen funnits med. Då ofta i Lindas hemmafjäll kring Hemavan och Tärnaby.

 

2018 grundade hon Stark & Smart och började även erbjuda insatser för ungdomar. Detta som svar på den psykiska ohälsa som media allt oftare rapporterade om. Arbetet med ungdomar möjliggörs genom samarbete med partners från näringslivet. 

Linda står bakom framgångsmetodiken som hon utvecklat med stöd av KBT, coachning enligt ICF, metoden lösningsfokus, Compassion Focus Terapi, ett mångårigt arbete med att skapa resultat på arbetsplatser tillsammans med ledare och medarbetare - samt egen erfarenhet av att bemästra utmaningar och målmedvetet träna sitt eget självledarskap.

BAKGRUNDEN TILL LINDAS STARKA
ENGAGEMANG

Lindas vilja att skapa positiv förändring bottnar i en egen livsresa ”från Överlevarlandet till Livslevarlandet”. Det är också titeln på hennes bok (2007) och på den dramatiserade föreläsning hon erbjuder.

"Jag vet vad som gjort det svårt för mig i livet. Det handlar om höga krav på att prestera, men även svårigheter att hantera problem som finns runt omkring mig i den värld vi lever. Jag har haft svårt att hantera det som inte fungerar optimalt och haft lätt att känna mig ansvarig och otillräcklig. Tidigare passiviserades jag av känslan. Men så insåg jag vad jag behöver för att komma loss. Jag behöver engagera mig i det viktiga, ta tag i det som inte fungerar och påverka positivt - och det gör jag genom Stark & Smart."

Kängor på brygga .jpg
Anchor 1
bottom of page