top of page
linda 013.JPG

APPLÅD-metodiken

Vi lever i en tid som är påfrestande för många. För att bättre orka och hantera utmaningar, behöver vi mera applåder och ett bredare applåderande i vardagen. Och särskilt när vi befinner oss i ett utmanande läge. Och vi behöver hjälpas åt mer.

 

Applådmetodiken som Linda Nederberg utformat ger stöd i självledarskapet och gör det lättare att vara starka tillsammans, oavsett ålder och sysselsättning.

Vi hittar applåderna genom uppmärksamma det positiva och konstruktiva, i historian, det som varit och nuet, det som är och systematiskt söka det vi gjort och gör bra. På egen hand och tillsammans.

 

Därtill skapar metodiken mera applåder genom att efterfråga det vi vill applådera i framtiden. Om exempelvis 5 minuter, en dag och ett år.

För att lättare hitta allt vi kan applådera finns 20 applådtyper att ta stöd av. För att dela med sig av applådmetodiken finns Lilla Applådboken (för ungdomar och vuxna) samt Applådboken för arbetsplatser i ljudformat.

APPLÅD-METODIKEN

VAD KAN VI APPLÅDERA?

Vi hittar applåderna genom att ställa applådfrågor till oss själva och varandra - och skapa applåd-läge.Fråga: vad kan vi applådera? I början kan det kännas besvärligt och onödigt, men när vi haft med oss applåd-frågan ett tag blir den enklare att svara på och vi upplever vinsterna.

 

För att skapa förutsättningar för framtida applåder finns en framåtsyftande applådtyp, Framtids-applåden och applåd-frågan: vad vill vi applådera? 

För att hitta allt vi kan applådera finns 20 applådtyper som visar på bredden och ger styrning som gör det lättare att förstå och använda applåd-metodiken.

 

Vi kan applådera mera och bredare. Givetvis framgång, målgång och resultat, men också idéer, initiativ, försök och lärande, liksom framsteg, utforskande och ansträngningen. Och smarta fokus och taktikval som är avgörande för att lyckas och må bra.   

Men and women applause

20 applådtyper GER STYRNING I VARDAGEN

 • Framgångs-applåd

 • Målgångs-applåd

 • Resultat-applåd

 • Prestations-applåd

 • Framstegs-applåd
   

 • Styrke-applåd

 • Utforskar-applåd
   

 • Insikts-applåd

 • Framtids-applåd
   

 • Taktik-applåd

 • Fokus-applåd

 • Grit-applåd

 • Motivations-applåd
   

 • Styr-applåd

 • Bryt & Byt-applåd 

 • Enough-applåd

 • Hållbarhets-applåd

 • Kärn-applåd
   

 • Start-applåd

 • Omtags-applåd

_C4A8636_edited.jpg

LINDAS APPLÅD-RESA

LINDA NEDERBERG DELAR MED SIG AV BAKGRUNDEN TILL VERKTYGET APPLÅD OCH VARFÖR DET BEHÖVS

Linda Nederberg har själv stor användning av applådmetodiken och delar med sig av sin applåd-resa för att synliggöra allt vi kan applådera och ge en tankeställare kring vad som är viktigt att applådera.

 

Applåder för skidresultat, JA till 6 månader på behandlingshem, start av företag, boksläpp och ett lönsamt företag. För modet att bredda sin verksamhet och stärka ungas självledarskap och mentala hälsa. Applåder för att ta en längre paus och hitta balansen och fortsätta livet och företagandet mer hållbart.

Lindas Applåd-resa visa hur vi kan rikta uppmärksamhet till mer än prestationer, resultat och ytlighet. Och vinsten med att lyfta upp det vi gör bra, framsteg, försök, ansträngningen och omtag. Hur det gör det lättare att lyckas med det viktiga och må bra i vardagen.

VINSTER MED
APPLÅD-metodiken

Genom att använda de olika applådtyperna får vi mer energi, motivation och ledtrådar som gör det enklare att hantera utmaningar, hitta lösningar, samarbeta och skapa resultat. Därtill får vi bättre styrning, med fokus på det viktiga som vi kan påverka. En positiv konsekvens är, ökad glädje och motståndskraft som gör det lättare att hantera negativ stress och undvika ohälsa.  

Genom att använda applådmetodiken är det lättare att samla hela personalstyrkan på grön sida. Och använda loopen och återvända till grön sida i stället för att hamna i ”surdiket”. För att lyckas är vi-ansvar avgörande. Att alla tar ansvar för varandra, utöver att ta eget ansvar.

High Fiving
Ja eller nej.jpg

Applådera ansträngningen

DET ÄR SMART ATT göra det "nu-jobbiga" SOM behövs I VARDAGEN - och sikta på framtidsvinsten

Genom att applådera ansträngningen, kämpandet och arbetsinsatsen blir vi mer motiverade att "göra jobbet". Vi vinner på att lyfta upp alla gånger vi tar nya tag och hittar lösningar framåt, istället för att ge upp. 

I arbetet med att stärka ungdomars självledarskap, får de alltid tydliggöra viken effekt de vill se av sitt deltagande. Många svarar: ”jag vill bli bättre på att kämpa”. Vid insatser på arbetsplatser blir svaret många gånger detsamma.

 

För att ge stöd finns Styr-applåden, som applåderar smarta JA och NEJ som vi ger till os själva, samt Grit-arbetet, som lyfter och förstärker det viktiga men ofta jobbiga arbetet vi behöver göra.

bottom of page