top of page

Partnerskap
- Framtidens medarbetare

Sedan 2018 har Linda Nederberg engagerat sig för att stärka ungdomars självledarskap och mentala hälsa - samt förmågan att vara stark tillsammans - med andra ungdomar, men också med vuxna i sin närhet.

Varför behövs insatser för ungdomar?

Många ungdomar upplever utmaningar i sin vardag. En del saknar motivation att kämpa, har svårt att klara sin vardag och har en inaktiv livsstil. Det här är exempel på sådant som kan hindra ungdomars utveckling.

 

Dessutom är det inte lätt att vara ungdom på 2020-talet, då livet blivit allt mer komplext.

Därför behöver vi göra nytt och hjälpas åt!

Modern Workspace
Ungdomar

Självledarskap
Mental hälsa
Fysisk hälsa

Starkare tillsammans
JAG-DU-VI

UPPLÄGG partnerskap

Är ni ett företag som värdesätter ungdomars välbefinnande och ser ett värde att förbereda ungdomar på vuxenlivet och ge verktyg som gör det lättare att lyckas i skolan och bidra med sin kompetens i arbetslivet? 

 

Som partner kan ni bidra med ekonomiska medel, tid och resurser, på den nivå som passar er.

Bidra med ekonomiska medel.

Nivå 1. = 15 000 kr

Nivå 2. = 30 000 kr
Nivå 3. = 45 000 kr
Nivå 4. = 75 000 kr
Nivå 5. = 100 000 kr

Bidra med tid och resurser: ex. tryckmaterial, marknadsföring, lokaler, teknik. Vi har en dialog om vårt behov och det ni är bra på och vill bidra med.
 

VÅRA PARTNERS
MÖJLIG-GÖRARE

Företag som bidragit OCH stärkt ungdomar sedan 2018

Umia * Konftel * Bro o Tak * Ume Assistance * SVEVIA * ICA Fjällboden * Hemavan Fjällcenter * Coromatic * Destination Östersund * Printson * Balticgruppen

 

2018 och 2019 erbjöds ungdomar Stark & Smart Summer Camp i Hemavan. Totalt 5 dagar med fjällvandringar, stärkande övningar och verktyg som gör det lättare att må bra och "fixa livet". 2020 erbjöds ungdomar i Östersund en Sommarutmaning - i lag - samt Smarta Promenader.

1564996714.jpeg
Teamwork

VINSTER
PARTNerskap

Utöver att göra gott och förbättra ungdomars vardag och framtid. Vilken nivå ni vill synliggöra ert bidrag väljer ni själva.
 

 • Ni lyfts fram med logotype i vår marknadsföring.

 • Ni lyfts upp med bild och text, därför bidrar vi...

 • Ni får en presentation av ert bidrag, en PPT.

Insatser som vi tillsammans
erbjudIT VÅRA ungdomar framtidens medarbetare

 • Stark & Smart Camp. 5 dagars läger i fjällen. Målinriktat och stärkande upplägg med vandringar och coachning. 
   

 • Smarta Promenader. 3 km. 5 stopp vid affischer med QR-koder för korta filmer med verktyg och frågor kring självledarskap. 
   

 • Stark & Smart Dagar. Att vara sin egen ledare, smart taktik - fokus och energi. Att vara starka tillsammans​. Stötta * Stärka * Utmana * Fira.
   

 • Stark & Smart Program. Ungdomarnas utmaningar omvandlas till mål. Arbetet i grupp ca 12 personer under 10 veckor, totalt 24 timmar.

Thelma.jpg
bottom of page