Premiär i november

Starkare Tillsammans

En norrländsk föreläsningsturné för ungdomar och vuxna

Stark & Smart är ett koncept för ungdomar och vuxna - som finns till för att vända trenden med negativ stress och ökad psykisk ohälsa. Vi tror på eget ansvar och samarbete - och utgår från det i allt vi gör.

Stark & Smart erbjuder lösningar som gör människor starkare mentalt och ökar antalet smarta val i vardagen.
Vi hjälper människor må bra, hantera utmaningar konstruktivt och prestera sitt bästa i de situationer och sammanhang som är viktiga. Vi jobbar tillsammans - för att vända en negativ trend till en mer positiv.

I november startar föreläsningsturnén "Starkare Tillsammans" för vuxna och ungdomar. Målet är att stärka det egna ledarskapet och samarbete människor emellan. Vi börjar i Norrland - i Östersund och Umeå. Vuxenvärlden kan vänta sig en spark i baken som tydliggör vuxnas ansvar för en mer positiv framtid. Östersund: 19 nov vuxna, 20 nov ungdomar. Umeå: 26 nov vuxna, 27 nov ungdomar.

Konceptet Stark & Smart

Stark & Smart är grundat i Umeå av Linda Nederberg och Elin Fällman.

Konceptet är framtaget och designat för att hjälpa människor hantera 2000-talets utmaningar. Ambitionen är att vända trenden med negativ stress och psykisk ohälsa som leder till försämrade prestationer och hotar ett väl fungerande samhälle.

Stark & Smart erbjuder lösningar som synliggör och tränar ledaren som finns i varje människa och ger verktyg för ett bättre samarbete och en större hjälpsamhet människor emellan. Vi ger inspiration, kunskap och verktyg.

Konceptet gör människor starkare mentalt och ökar antalet smarta val.

Linda Nederberg är framgångscoach i det egna företaget DoYourVision som hon drivit sedan 2005 med fokus på större framgång i näringslivet. Hon är även författare till boken ”från Överlevarlandet till Livslevarlandet” där hon beskriver sin resa från psykisk ohälsa. Elin Fällman har drivit äventyrsbolaget ”Kittelfjäll Adventure” och under många år varit ledare på KFUM Norrbyskär där hon även utbildat ungdomsledare. Elin är specialiserad i och erfaren inom övningsbaserat lärande.Konceptet Stark & Smart har 10 byggstenar:

 1. Metoden lösningsfokus - tar sikte på det vi vill uppnå och utgår från det väl fungerande i oss själva och vår omgivning.
 2. Eget ledarskap och självbestämmande - ett tydligt eget ansvar för sig själv och en självklarhet i att själv välja sin väg.
 3. Smarta val - en möjlighet att navigera i en värld full av val och välja hållbart.
 4. Ansträngning - att göra det jobbiga och fortsätta fastän det tar emot.
 5. Tillsammans - samarbete och hjälpsamhet "starkare tillsammans".
 6. Vuxenansvar - fokus på hur vuxna kan visa vägen och agera förebild.
 7. Naturen - frisk luft och tid utomhus, helst i fjällen - och inomhus med naturbilder.
 8. Fysisk aktivitet med puls - och delad rörelseglädje.
 9. Vila, andning och återhämtning - att stanna upp medvetet.
 10. Positiv uppföljning - fokus på framsteg, det vi gör bra och det som blir bättre.

Föreläsningen Starkare Tillsammans

Föreläsningen genomförs som en turné med start i Norrland - i Östersund och Umeå - november 2018. Målet är att stärka människor mentalt och öka antalet smarta val. Detta för att tillsammans bryta trenden med negativ stress och ökad psykisk ohälsa som leder till försämrade prestationer och hotar ett väl fungerande samhälle.

Dag 1 föreläser vi för vuxna och dag 2 för ungdomar. Upplägget gäller alla orter och visar på värdet av att jobba tillsammans för att må bra och lyckas med det som är viktigt - och för att betona vuxenvärldens ansvar för en mer positiv framtid.

Föreläsare är Linda Nederberg, grundare av konceptet Stark & Smart. Hon har som mål att du som deltar ska ta steget från ord till handling – och göra vardagen bättre för dig själv och andra! Linda har en stil som inspirerar, utmanar och berör. Symboliska bilder och träffsäkra dramatiseringar förstärker budskapet och gör föreläsningen till något mer än en vanlig föreläsning. Detsamma gäller den musik som Elin Fällman, medgrundare till konceptet Stark & Smart framför och själv skrivit till föreställningen.

Exempel på smarta val från föreläsningen

 • se dig själv som din egen ledare
 • byt ut sanningen ”ensam är stark”, till ”starkare tillsammans”
 • ta ansvar för dig själv och gör det du kan för att stötta andra
 • säg ja till ansträngning och dela den med andra
 • säg nej till problemsnack, fokusera istället på det som ska uppnås och vägen dit
 • sluta göra det som inte fungerar och gör istället nytt
 • följ upp framsteg och fortsätt framåt

Föreläsningen för ungdomar finansieras genom sponsorintäkter.
Vid intresse att sponsra hör av er till linda@doyourvision.com

Stark & Smart Summer Camp

Initiativtagare till Stark & Smart Summer Camp är Linda Nederberg. Idén fick hon utifrån ambitionen att stärka ungdomars psykiska hälsa . Sommaren 2018 möjliggjordes två läger tack vare företag i Västerbotten som sponsrade ungdomarnas platser. Vi säger tack, tack och tack igen för det så viktiga bidraget!

Nu har vi fokus på att föreläsa för ungdomar i Norrland och fånga upp fler som skulle må bra av att få åka på Stark & Smart Summer Camp. Målet är att köra läger i Västerbottens- och Jämtlandsfjällen sommaren 2019. Sponsorintäkter möjliggör båda insatserna.

Stark & Smart Summer Camp bygger på den omtyckta metoden lösningsfokus och utgår från det positiva, stärkande och väl fungerande som finns inom ungdomarna och i deras omgivning. Öppenhet, eget ansvar, prestigelöshet och samarbete finns med som en röd tråd. Arbetet sker mestadels utomhus i naturen där inslag av fysisk aktivitet ingår.

Innehåll: Val av fokus. Inifrånstyrning. Fysisk aktivitet. Naturens betydelse. Regelbundenhet. Matvanor. Sömn och avkoppling. Skärmfri tid. En rimlig kravnivå. Att hantera motgång. Eget ansvar och ansträngning. Att be om och ta emot hjälp. Uppföljning som avgörande faktor för resultat.

Ett skriftligt material Stark & Smart används från första dag för stöd och struktur till positiv förändring. Ungdomarna rekommenderas använda materialet efter Stark & Smart Summer Camp. Vid uppföljningsträffar som genomförs under hösten, utgår vi från materialet. För att ge stöd erbjuds ungdomarna Stark & Smart Träning varannan vecka under höst- och vårterminerna.

Sponsring som stärker ungdomar

Vi vill att ungdomar ska må bra och ha förutsättningar att prestera sitt bästa. För att bidra positivt erbjuder vi ungdomar föreläsningen "Starkare Tillsammans" och "Stark & Smart Summer Camp". Verkligheten består av bristande ekonomiska resurser hos ungdomar och inom skola, elev- och ungdomshälsa. Men brister är inget hinder. Vi tänker nytt och erbjuder insatser i samarbete med lokala sponsorer, i det län vi genomför "Stark & Smart Summer Camp" och på den ort vi genomför föreläsningen "Starkare Tillsammans".


Vi har valt finansiering genom sponsorintäkter eftersom företag tydligt visat en vilja att bidra till något större och bättre. Dels för att visa omtanke men även för att säkerställa att framtidens medarbetare mår bra och kan prestera sitt bästa.

Nu välkomnar vi lokala sponsorer till föreläsningen "Starkare Tillsammans" på orterna Östersund, Umeå, Luleå, Sundsvall, Kiruna, Åre och Gävle. Och till Stark & Smart Summer Camp 2019 i Västerbotten och Jämtland/Härjedalen. Vill ditt företag eller din arbetsplats bidra mejla linda@doyourvision.com

Nedan kan du ta del av företag som möjliggjorde Stark & Smart Summer Camp 2018 i Hemavan och Västerbottens fjällvärld.

2018-06/1529308718_ica-fjallboden.png
2018-06/1529309274_logga-konftel.png
2018-06/team-peka-stall-peka-logotyp-itc-zapf-chancery.png
2018-06/logotype-svevia.png
2018-06/logo-hemavansfjallcenter-500x110.jpg
2018-06/1529309752_logo-svart-ua.jpg
2018-06/brootal-logotyp.png
2018-06/logga-umia.png

Hemsida & Design av Intendit Webbyrå