top of page
 • Facebook
Sky

VI Behöver
ALLA vara
stark & smarT i vardagen

Linda Nederberg har grundat livsstils- och framgångskonceptet Stark & Smart för att hjälpa människor att ta tillvara på sin inre styrka och smarthet och vara stark tillsammans - praktiskt och känslomässigt.

Linda har byggt en Stark & Smart verktygslåda och utformat Applådmetodiken för att göra det enklare att utvecklas och nå önskat resultat

 

I arbetet med Linda blir ni bättre på att tydliggöra det viktiga, uppprätthålla en positiv energi, hålla fokus och nå resultat. 

Stark & Smart finns för att vi ska leva hållbara liv, uppnå resultat och känna trygghet, gemenskap och framtidstro.

Anchor 1
pexels-fauxels-3183197.jpg

VAD ÄR VIKTIGT - För dig, dom du har nära och din grupp?

När vi vet vad som är viktigt hittar vi vår riktning. Och kan lättare använda vår styrka och smarthet - på egen hand och tillsammans. Därför undrar vi.

Vad skulle vara positivt och meningsfullt för dig? För din familj? Vad är viktigt för dig/er - närmsta året? 

Vad är viktigt på din arbetsplats? Vad vill du och dina arbetskollegor utveckla? Vad skulle ni må bra av?

Father and Daughter
Severe Climate
Det är viktigare än någonsin 
att vara stark och smart
på egen hand och tillsammans
Linda Nederberg utomhus.JPG

verktyg och målinriktad träning

Vi erbjuder lösningar för arbetsplatser, ungdomar och vuxna. I allt vi gör utgår från självledarskap och målinriktat samarbete. 

Vi använder en egen framgångsmetodik och verktygslåda som konceptets grundare Linda Nederberg tagit fram. 

Vi jobbar målinriktat med fokus på resurser och lösningar. Vi erbjuder vi en unik lösning Smarta Promenader.

sept2005 3 008.jpg
Forest Trees

SMARTA PROmenadeR
Vår egen lösning

Hur blir en promenad smart?  

Promenaden blir smart då vi använder en digital lösning för att aktivera människor utomhus - tillsammans - och samtidigt förmedlar vår framgågsmetodik.

Promenaden blir smart då coachande frågeställningar är en central del och stimulerar eget tankearbete, självreflektion, egna beslut och smarta val som främjar hälsa och gör det lättare att prestera sitt bästa i ex. skolan och på arbetsplatsen.

HUR FUNgerar smarta promenader? 

iconfinder_Android-QR-Code_72163.png

5 stopp längs en sträcka på ca 4 km där framgångsmetodiken ges via korta filmer på 2-3 minuter. Filmerna blir tillgängliga genom att  QR koder skannas med mobilen.

Mellan stoppen promenerar och pratar promenadparet kring en coachande fråga med koppling till att vara sin egen ledare och göra smarta val.

Innehåller alltid ett Smart Avslut med frågorna: Vad har ni lärt er som är värdefullt? Vad vill ni eventuellt göra nytt och mer av som är bra för er?

Image by Devin Avery

VAD GILLAS MED
SMARTA PROMENADER?

 • Framgångsmetodiken som förmedlas och utgår från att alla är sin egen ledare och självständigt kan träna på att göra smarta val.
   

 • Frågor som ger ett framåtsyftande och konstruktivt samtal.
   

 • Att prata om viktiga frågor kring livet och göra det i samband med en en aktivitet, då blir det lättare att dela med sig av det vi tänker och känner.
   

 • Enklare att lära sig saker och komma ihåg det viktiga då det kommer "lite i taget" under promenaden och finns tid att samtala och reflektera.
   

 • Att det är en aktivitet vi gör tillsammans IRL.

bottom of page