top of page
 • Facebook

Vi stärker självledarskapet och samarbetet i vardagen 

verktyg Och träning

NY föreläsning ocH BOK med linda nederberg

APPLÅDERA MERA OCH BREDARE 

för ÖKAT fokus på det positiva och konstruktiva

_edited.jpg
1 fasta skärmar.jpg

VI LEVER i En KOMPLEX TID

SOm kräver - mycket av oss alla

SOS - alarmläge, det är det idag. Skärmar passiviserar och bygger avstånd. Skolan skapar stress och gör att många föräldrar känner sig otillräckliga. Dessutom klimathot, energikris och krig i Europa. Och i grunden de "vanliga" utmaningarna att hinna med och göra bra ifrån sig på jobbet. 
 

Därför är det är viktigare än någonsin, att vara stark och smart. I livet, arbetslivet och i skolan. På egen hand och tillsammans.

 

Att stå stark i utmaningar och mobilisera den inre styrka vi alla har inom oss. Att söka ögonkontakt, armkroka och samarbeta. Och att vara smart när ”larmet” går, låta hjärnan hjälpa oss och samarbeta kring utmaningar och söka smarta lösningar.

Sky

därför finns
stark & smart

Stark & Smart finns för att hjälpa människor att ta tillvara på sin inre styrka och smarthet och vara stark tillsammans med andra.

Vi finns för att träning och ge verktyg som stärker självledarskapet och förbättrar samarbetet mellan människor. 

 

Vi finns för att du och andra ska bli bättre på att sätta mål, ange riktning, hantera utmaningar och klara av det viktiga. 

Stark & Smart finns för att vi ska leva hållbara liv, uppnå resultat och känna trygghet, gemenskap och framtidstro.

Anchor 1
pexels-fauxels-3183197.jpg

VAD ÄR VIKTIGT - För dig, dom du har nära och din grupp?

När vi vet vad som är viktigt hittar vi vår riktning. Och kan lättare använda vår styrka och smarthet - på egen hand och tillsammans. Därför undrar vi.

Vad skulle vara positivt och meningsfullt för dig? För din familj? Vad är viktigt för dig/er - närmsta året? 

Vad är viktigt på din arbetsplats? Vad vill du och dina arbetskollegor utveckla? Vad skulle ni må bra av?

Father and Daughter
Severe Climate
Det är viktigare än någonsin 
att vara stark och smart
på egen hand och tillsammans
Linda Nederberg utomhus.JPG

verktyg och målinriktad träning

Vi erbjuder lösningar för arbetsplatser, ungdomar och vuxna. I allt vi gör utgår från självledarskap och målinriktat samarbete. 

Vi använder en egen framgångsmetodik och verktygslåda som konceptets grundare Linda Nederberg tagit fram. 

Vi jobbar målinriktat med fokus på resurser och lösningar. Vi erbjuder vi en unik lösning Smarta Promenader.

sept2005 3 008.jpg
Anchor 2
Forest Trees

SMARTA PROmenadeR
Vår egen lösning

Hur blir en promenad smart?  

Promenaden blir smart då vi använder en digital lösning för att aktivera människor utomhus - tillsammans - och samtidigt förmedlar vår framgågsmetodik.

Promenaden blir smart då coachande frågeställningar är en central del och stimulerar eget tankearbete, självreflektion, egna beslut och smarta val som främjar hälsa och gör det lättare att prestera sitt bästa i ex. skolan och på arbetsplatsen.

HUR FUNgerar smarta promenader? 

iconfinder_Android-QR-Code_72163.png

5 stopp längs en sträcka på ca 4 km där framgångsmetodiken ges via korta filmer på 2-3 minuter. Filmerna blir tillgängliga genom att  QR koder skannas med mobilen.

Mellan stoppen promenerar och pratar promenadparet kring en coachande fråga med koppling till att vara sin egen ledare och göra smarta val.

Innehåller alltid ett Smart Avslut med frågorna: Vad har ni lärt er som är värdefullt? Vad vill ni eventuellt göra nytt och mer av som är bra för er?

Image by Devin Avery

VAD GILLAS MED
SMARTA PROMENADER?

 • Framgångsmetodiken som förmedlas och utgår från att alla är sin egen ledare och självständigt kan träna på att göra smarta val.
   

 • Frågor som ger ett framåtsyftande och konstruktivt samtal.
   

 • Att prata om viktiga frågor kring livet och göra det i samband med en en aktivitet, då blir det lättare att dela med sig av det vi tänker och känner.
   

 • Enklare att lära sig saker och komma ihåg det viktiga då det kommer "lite i taget" under promenaden och finns tid att samtala och reflektera.
   

 • Att det är en aktivitet vi gör tillsammans IRL.

bottom of page