• Facebook
 • Instagram
 • YouTube

VI Stärker det egna ledarskapET

och förmågan att vara stark tillsammans

vad är hjälpsamt för dig och andra?

Allt roligt ska hinnas med, måsten utföras och självklart förenas med en hälsosam livsstil. Därtill har vi ett jobb eller skolarbete att utföra.

Vi lever i en föränderlig tid med högt tempo och mängder med förväntningar. Det är lätt att fasta i stress och styras utifrån. Livet på 2020-talet är komplext. Vår hjärna är inte anpassad för vår tid och många får svårt att må bra, fungera och prestera i vardagen.

 

Det har aldrig varit viktigare att ta kommandot över det egna ledarskapet, självledarskapet. Att se sig själv som ledare för sitt liv, 24-7 och medvetet göra det som är hjälpsamt. 

1 fasta skärmar.jpg
Calm Sea

därför finns
stark & smart

Vi jobbar för att göra alla människor medvetna om sitt självledarskap och möjligheten att vara stark tillsammans - oavsett arena.

 

Vi finns för att inspirera och aktivera ungdomar och vuxna till daglig träning som gynnar dem själva men också andra i sin närhet.

 

Vi finns för att förbättra samarbete och hjälpsamhet: på jobbet, i skolan, i familjen och bland vänner.

 

Vi skapar förutsättningar till en mer hållbar framtid där vi lättare kan må bra och lyckas med det viktiga - och där vi lever på ett sätt som är bra för vår gemensamma framtid.

 

vad önskar ni er 2022?

2022 är snart här - varför inte sätta fokus på det du och de du har nära önskar sig av framtiden? Vad vill företagets ledning och medarbetarna ha mer av 2022? Vad är viktigt för skolans ledning, mentorer och elever? Vad skulle vara positivt och meningsfullt för familjens föräldrar, barn och ungdomar?

 

Att investera i självledarskap är uppskattat särskilt när det kopplas samman med ett gemensamt mål, görs i grupp och alla samtidigt får träna på att vara starka tillsammans.

Father and Daughter
Forest Trees

SMARTA PROmenadeR
Vår egen lösning

Hur blir en promenad smart?  

Promenaden blir smart då vi använder en digital lösning för att aktivera människor utomhus - tillsammans - och samtidigt förmedlar vår framgågspedagogik.

Promenaden blir smart då coachande frågeställningar är en central del och stimulerar eget tankearbete, självreflektion, egna beslut och smarta val som främjar hälsa och gör det lättare att prestera sitt bästa i ex. skolan och på arbetsplatsen.

 
Calm Sea

vi erbjuder verktyg och träning för ALLA

Vi erbjuder föreläsningar, Stark & Smart Pass, utbildningsprogram och anpassade insatser där självledarskap och målinriktat samarbete kombineras. 

Uppläggen bygger på vår egen framgångspedagogik och är anpassade för arbetsplatser, skolor, kompisgäng och familjer. 

Med start våren 2022 erbjuder vi även med vår unika lösning Smarta Promenader.

HUR FUNgerar smarta promenader? 

iconfinder_Android-QR-Code_72163.png

5 stopp längs en sträcka på ca 4 km där framgångspedagogik ges via korta filmer på 2-3 minuter. Filmerna blir tillgängliga genom att  QR koder skannas med mobilen.

Mellan stoppen promenerar och pratar promenadparet kring en coachande fråga med koppling till att vara sin egen ledare och göra smarta val.

Innehåller alltid ett Smart Avslut med frågorna: Vad har ni lärt er som är värdefullt? Vad vill ni eventuellt göra nytt och mer av som är bra för er?

Image by Devin Avery

VAD GILLAS MED
SMARTA PROMENADER?

 • Framgångspedagogiken som förmedlas och utgår från att alla är sin egen ledare och självständigt kan träna på att göra smarta val.
   

 • Frågor som ger ett framåtsyftande och konstruktivt samtal.
   

 • Att prata om viktiga frågor kring livet och göra det i samband med en en aktivitet, då blir det lättare att dela med sig av det vi tänker och känner.
   

 • Enklare att lära sig saker och komma ihåg det viktiga då det kommer "lite i taget" under promenaden och finns tid att samtala och reflektera.
   

 • Att det är en aktivitet vi gör tillsammans IRL där vi kan stötta varandra, vilket är skönt när vi mestadels träffats via skärm under covid.

Green Field

LÄS MER OM
SMARTA PROMENADER

Green Field