Stark & Smart är ett lösningsfokuserat koncept grundat av Linda Nederberg. Vi synliggör och tränar det egna ledarskapet som alla människor har tillgång till och ansvar för. Vi jobbar för att göra människor starkare mentalt och öka antalet smarta val i vardagen. Men också för att förbättra samarbete och hjälpsamhet mellan människor. Eftersom att vi är starkare tillsammans. Genom att göra det vill vi bidra till en bättre framtid för fler.

För att nå ut med vårt budskap och hjälpa människor att både må bra och lyckas med det viktiga genomför vi en Stark & Smart turné. Vi besöker orterna Östersund, Umeå och Tärnaby. Är du vuxen? Boka plats på föreläsningen Starkare Tillsammans. Eller ungdom? Anmäl dig till vårt Stark & Smart Event.

Vi erbjuder även föreläsningar vid olika slags konferenser, på arbetsplatser och i skolor. Välkommen att kontakta Linda.

Föreläsningen
Starkare Tillsammans Tärnaby 23 april

Östersund 23 jan, 25 feb, 19 mars * Umeå 20 feb * Tärnaby 25 mars, 23 april. Tid samtliga datum och orter: kl 18.30-20.00.

Finns intresse på annan ort, för ett företag, en personalgrupp, en förening eller liknande kontakta Linda.

Föreläsningen Starkare Tillsammans med Linda Nederberg ingår i vår Stark & Smart turné. Dagen efter föreläsningen för vuxna genomförs ett Stark & Smart Event för ungdomar.

Linda Nederberg ger vuxenvärlden en spark i baken, pepp och konkreta verktyg så att vuxna efter föreläsningen ser sig själva som sin egen ledare och gör fler smarta val. Val som bidrar till en bättre framtid för de själva och andra i sin omgivning - särskilt ungdomar.

Boka din biljett nu

Stark & Smart Event - stärker ungdomar och ökar antalet smarta val

Östersund 24 jan * Umeå 21 feb * Östersund 26 feb * Tärnaby 26 mars * Tid samtliga orter: kl 18-21.

Skolor, idrottsföreningar och övriga som vill boka ett event är välkomna att kontakta Linda.

Eventet inleds med Linda Nederbergs livsresa "från Överlevarlandet till Livslevarlandet” i dramatiserad form. Den bygger på den bok hon skrivit med samma namn och visar hur vägen till psykisk ohälsa kan se ut - och hur det är möjligt att må bra igen.

Efteråt får ungdomarna göra ett arbete med smarta val som gör det lättare må bra och lyckas i livet. Ungdomar anmäler sig själva till eventet.

Ja tack, jag kommer - anmäl dig här!

(Gäller Stark & Smart Turné)

Linda Nederberg. Vill göra skillnad.

Linda Nederberg har grundat konceptet Stark & Smart. Hon är uppvuxen i Tärnaby och har sedan 2007 jobbat som framgångscoach och föreläsare i det egna företaget DoYourVision. Sedan dess har Linda coachat ledare och medarbetare i större och mindre företag, alltid med fokus på större och mer hållbar framgång. Några av företagen är Umia, Selbergs, Bro o Tak, Grant Thornton och ICA Fjällboden. Linda är utbildad i metoden lösningsfokus, coachning enligt ICF och KBT, kognitiv beteende terapi.

Linda är även författare till boken ”från Överlevarlandet till Livslevarlandet”. I den beskriver hon sin resa, bort från psykisk ohälsa. Den drabbade henne i tonåren och förstörde 10 år av hennes liv. För att dela med sig av sina erfarenheter på ett sätt som berör och skapar vilja till positiv förändring erbjuder Linda en föreställning med samma namn.

Ta del av Lindas livsresa

Nästa tillfälle när Linda delar med sig av sin livsresa: 20 mars, plats Östersund. Boka plats här.

Linda provoceras av de rapporter som visar att psykisk ohälsa bland ungdomar fördubblats på 10 år. Hon provoceras också av att många vuxna är fast i en negativ stress som gör det svårt att vara en förebild och stötta ungdomar. Dels för att Linda vet hur förödande det är att må dåligt och dels för att hon är övertygad om att det går att få till en positiv förändring.

Handlingskraft för en bättre framtid

Linda vill att fler mer aktivt bidrar till en bättre framtid - därför har hon grundat konceptet Stark & Smart och valt att använda den omtyckta metoden lösningsfokus.

För att möjliggöra insatser som stärker psykisk hälsa och bygger mental styrka bland ungdomar har hon byggt upp ett samarbete med företag och arbetsplatser som vill bidra positivt.

Vi stärker psykisk hälsa bland ungdomar.

I januari 2019 startar vår Stark & Smart turné. Dag 1 erbjuds vuxna en föreläsning med Linda Nederberg. Den tydliggör vuxnas ledarskap och ger vuxenvärlden en spark i baken, pepp och konkreta verktyg. Detta för att de själva ska må bra i livet, vara bättre förebilder och stötta unga mer framgångsrikt.

Dag 2 erbjuds ungdomar ett Stark & Smart Event. Den ursprungliga planen med stopp på 8 orter har justerats. Aktuella orter och datum för ungdomar: Östersund 24 jan, Umeå 21 feb, Östersund 26 feb, Tärnaby 26 mars. Eventet är gratis.

Stark & Smart Event för ungdomar

Eventet inleds med Linda Nederbergs livsresa "från Överlevarlandet till Livslevarlandet” i dramatiserad form. Den bygger på den bok hon skrivit med samma namn och visar hur vägen till psykisk ohälsa kan se ut - och hur det är möjligt att må bra igen.

Efteråt får ungdomarna göra ett arbete med smarta val som gör det lättare må bra och lyckas i livet. Inom konceptet erbjuds fler insatser som stärker ungdomars mentala styrka och psykiska hälsa.

Alla insatser utgår från att ungdomarna är sin egen ledare med makt att påverka sin framtid positivt. För att hjälpa ungdomarna jobbar vi med självledarskap, eget ansvar och smarta val kategoriserade i 5 grupper: sanningsval, fokusval, aktivitetsval, matval, taktikval.

Insatser för stärkt psykisk hälsa

Ungdomar i Jämtland och Västerbotten kan ansöka om plats vid Stark & Smart Summer Camp som genomförs i fjällmiljö. Ungdomar i Östersund kan även vara med i kursen Stark & Smart Eget Ledarskap.

Starkare Tillsammans. Nu vänder vi trenden.

Tillsammans kan vi bygga en mer positiv framtid bort från psykisk ohälsa bland unga och negativ stress bland vuxna. Tillsammans kan vi se till att fler mår bra och lyckas i livet.

Föreläsningen Starkare Tillsammans med Linda Nederberg, ger vuxenvärlden en spark i baken, pepp och konkreta verktyg så att vuxna kan må bra, vara bättre förebilder och stötta unga mer framgångsrikt. Föreläsningen bygger på att alla är sin egen ledare med makt att göra smarta val. Val som som gör oss starkare tillsammans. Boka din biljett nu.

Linda har en stil som inspirerar, utmanar och berör. Symboliska bilder och träffsäkra dramatiseringar förstärker budskapet och gör föreläsningen till något mer än en vanlig föreläsning.

Exempel på smarta val från föreläsningen

 • se dig själv som din egen ledare
 • byt ut sanningen ”ensam är stark”, till ”starkare tillsammans”
 • ta ansvar för dig själv och stötta ungdomar i din närhet
 • säg ja till ansträngning och dela den med andra
 • säg nej till problemsnack, fokusera istället på det du vill

Föreläsningen avslutas med ett önskemål - och en uppmaning - att alla tar steget från ord till handling – och gör vardagen bättre för sig själv och andra i sin närhet - och då särskilt ungdomar.

Alla kan bidra. Visst vill ni vara med?

Alla vill att ungdomar ska må bra och lyckas i livet. Dels för deras egen skull men även för att de i framtiden ska kunna bidra med sin kompetens och sitt engagemang i arbetslivet.

Dessvärre ökar andelen unga med psykisk ohälsa lavinartat. På 10 är har antalet som mår dåligt mer än fördubblats och det offentliga har svårt att räcka till för alla som behöver hjälp.

Därför är Stark & Smart ungdomsinsatser nödvändiga liksom de intäkter som våra sponsorer bidrar med.

Stark & Smart är en positiv och framåtsyftande kraft som kompletterar kommunernas Elevhälsa och landstingens Ungdomshälsa. Insatserna är gratis för ungdomar, tack vare sponsorer vi samarbetar med.

Vi söker fler sponsorer

Alla vi möter uttrycker ett starkt stöd för vårt arbete och det är kul, men det viktiga är att fler tar steget och bidrar genom att sponsra Stark & Smart. Vi hoppas att många vill följa tidigare sponsorers exempel.

Stark & Smart sponsorer 2018: Konftel, ICA Fjällboden Hemavan, Umia, Bro o Tak, Ume Assistance, SVEVIA, Stall Peka och Hemavan Fjällcenter. 2019 söker vi kontakt med företag och arbetsplatser i Jämtland och Västerbotten - med hjärta och hjärna för ungdomar.

Hur vill ni bidra?

Företag och arbetsplatser har olika förutsättningar. Därför finns olika nivåer att bidra på.

 • Stark & Smart Ungdoms Sponsor - insats 15 000kr till 75 000kr.
 • Stark & Smart Ungdoms Kompis - insats 5000kr till 10 000kr.
 • Stark & Smart Skol Supporter - ni bjuder valfri skola i er närhet på en Stark & Smart insats.
 • Stark & Smart Turné Partner - ni sponsrar föreläsningsturnén Starkare Tillsammans.

Givetvis finns vinster för företag och arbetsplatser. Vi berättar gärna vilka de är, utöver den känslomässiga aspekten som blir av att stärka ungas psykiska hälsa. Ja tack, jag vill veta mer!

Kolla in vår film och träffa ungdomar, föräldrar och sponsorer.

Ett lösningsfokuserat koncept. Som stärker.

Stark & Smart är ett lösningsfokuserat koncept som synliggör och tränar det egna ledarskapet som alla människor har tillgång till och ansvar för. Vi jobbar för ett bättre samarbete och ökad hjälpsamhet människor emellan - eftersom att vi är starkare tillsammans. Vi uppnår resultat genom att göra människor starkare mentalt och öka antalet smarta val i vardagen!

Konceptet är framtaget och designat för att hjälpa människor att bättre hantera 2000-talets utmaningar. Stark & Smart finns till för att vända trenden bort från psykisk ohälsa och negativ stress. Till en mer positiv trend där människor mår bra och lyckas med det viktiga.

Att vända trenden är möjligt!

Vi förfäras över att andelen unga med psykisk ohälsa mer än fördubblats på 10 år. Just nu frågar många sig vad psykisk ohälsa är och varför den ökar så kraftigt. Vi vet att det finns en rad bakomliggande orsaker, men ägnar inte så mycket tid till dessa. Istället byter vi raskt fokus till en önskad framtid där ungdomar och vuxna mår bra och lyckas med det viktiga. När vi tydliggjort framtidsbilden jobbar vi med smarta val som snabbt ger konkreta resultat och får den som mår dåligt att må bättre.

Lösningsfokus ger resultat

Konceptet bygger på den enkla, effektiva, stärkande och omtyckta metoden lösningsfokus. Eget ledarskap, ansvar och självbestämmande är centrala delar.

Fler viktiga beståndsdelar är vuxenansvar, ansträngning och mental styrka. Detsamma gäller naturen, frisk luft och fysisk aktivitet, vilket i forskning bevisats ge positiv effekt på människors psykiska hälsa.

  Hemsida & Design av Intendit Webbyrå