Stark & Smart hjälper människor och arbetsplatser att må bra och lyckas med det viktiga. Vi har ett brett erbjudande eftersom allt hänger ihop. Stark & Smart Arbetsplats, Livsstil, Ungdom och Träning. Just nu har vi fokus på att stärka framtidens medarbetare, våra ungdomar och erbjuder tillsammans med sponsrande företag Stark & Smart Summer Camp i Hemavan, för ungdomar 15-20 år.

Ansök till Stark & Smart Summer Camp

Många ungdomar upplever att det finns utmaningar som gör vardagen tuff att hantera. Därför finns Stark & Smart Summer Camp och genomförs för andra året i rad. Det är GRATIS, genomförs i fjällmiljö och har fokus på det ungdomarna vill ha support kring. Datum: Hemavan 31 juli-4 aug. Det planerade lägret i Bydalen 22-26 juli är tyvärr inställt.

Stark & Smart Summer Camp möjliggörs tack vare företag som investerar i framtidens medarbetare. ICA Fjällboden Hemavan, Konftel, Ume Assistance, Bro o Tak, Umia, Svevia och Hemavan Fjällcenter.

Är du ungdom, ansök! Är du vuxen, tipsa ungdomar, 15-20 år. Sista datum för ansökan 11 juli. För mer info se Stark & Smart Ungdom och Om Stark & Smart.

Ansök till Summer Camp

2019-06/ica-fjallboden.png
2019-06/logga-konftel.png
2019-06/1561719857_logo-svart-ua.jpg
2019-06/1561719897_brootal-logotyp.png
2019-06/1561719953_logo-hemavansfjallcenter-500x110.jpg
2019-06/1561719973_logga-umia.png
2019-06/1561720072_svevia.png

Stark & Smart Ungdom. Ansök till Summer Camp.

Vi erbjuder insatser som stärker ungdomar på ett konkret sätt. 2018 genomförde vi för första gången S&S Summer Camp i Hemavan. Även 2019 erbjuds ungdomar insatsen. Den insats som planerades i Jämtland är tyvärr inställd. Målet är dock att erbjuda ungdomar i Jämtland Stark & Smart dagar i höst.

Om Stark & Stark Summer Camp

Läger för ungdomar som vill må bra och lyckas i livet genom att bli starkare mentalt och göra fler smarta val. Fokus för dagarna är det som ungdomarna vill få support kring, vilket anges vid ansökan. 5 dagar och 4 nätter. I fjällmiljö. Huvuddelen av tiden utomhus. Västerbotten: 31 juli-4 aug, i Hemavan. Ungdomarna delar rum och ledarna sover i samma lokal. Summer Camp är GRATIS tack vare Stark & Smart Ungdoms Sponsorer. Allt ingår, även resa och uppföljande träffar i Umeå.

Ledare

Linda Nederberg, grundare Stark & Smart och initiativtagare Summer Camp. För mer info se flik Linda Nederberg.

Jenny Sylvén. Sommaren 2019 finns Jenny med som ledare. Hon har kompetens inom mental träning och mindfullness samt insatser som främjar välmående och förebygger stress. Hon har även erfarenhet av stärka ungdomar genom att lära dem segla på segelfartyg.

Pedagogik

 • Vi är vår egen ledare och kan göra smarta val. Vi vinner på att hjälpas åt och samarbeta.
 • Självbestämmande. Vi behöver känna att vi själva väljer.
 • S&S verktygslåda, innehåller verktygen kram, spark i baken och applåd samt smarta val: sanningsval, fokusval, taktikval och livsstilsval.
 • Ungdomarna får en S&S pärm som ger stöd efter Summer Camp.
 • Använder och uppmuntrar till fysisk aktivitet och utomhusvistelse.
 • Vandringar som visar att ansträngning behövs för att lyckas - och vila.

Ansökan

Vi välkomnar ungdomar i Västerbotten och Jämtland, 15-20 år att ansöka. Ansökan sker via webbenkät. Vid ansökan anger ungdomen vad hen vill få support kring på S&S Summer Camp. Exempelvis: kunna koppla av, känna sig nöjd med sin prestation, vilja aktivera sig med andra, ha en mer positiv framtidstro, hitta en lagom nivå med skärmtid etc. Efter ansökan sker ett första urval, för att stämma av att lägret passar för ungdomen. De som går vidare intervjuas. Minderåriga ansöker med och intervjuas tillsammans med förälder.

Efter Summer Camp

Föräldrar till minderåriga får en summering och genomgång av S&S pärm i syfte att stötta sin ungdom. Det sker vid en gruppträff. Ungdomarna erbjuds uppföljningsträffar 1 gång per månad, i samt träningsträffar i grupp varannan vecka. Träffarna genomförs i Umeå.

Om Stark & Smart - med lösningar för framtiden.

Stark & Smart hjälper människor att bättre hantera vår tids och framtidens utmaningar. Vi erbjuder insatser som gör att människor och arbetsplatser både mår bra och lyckas med det viktiga. Vi har fyra erbjudanden som alla bygger på att vara sin egen ledare och samarbeta. Stark & Smart Arbetsplats, Livsstil, Ungdom och Träning.

Vårt arbete bygger på den effektiva, stärkande och omtyckta metoden lösningsfokus. Eget ledarskap, eget ansvar och självbestämmande är centrala delar liksom samarbete och hjälpsamhet. Vårt mål är att göra människor starkare mentalt och öka antalet smarta val i vardagen.

Stark & Smart Verktygslåda

Vi använder en Stark & Smart verktygslåda som utgår från att vi är vår egen ledare. Den innehåller smarta val - eftersom vi behöver välja medvetet för att nå dit vi vill. I verktygslådan finns även verktygen Kram, Spark i Baken och Applåd samt coachningmodellen NÖLSA. Verktygslådan är framtagen av Linda Nederberg och anpassad för att använda själv och i samarbete med andra.

Verktygen kram, spark i baken och applåd
Kram - vara snäll med sig själv, visa förståelse, vara ödmjuk och stötta/hjälpa varandra. Spark i Baken - att pusha, utmana och genomföra. Applåd - att lyfta upp och bekräfta det som är bra, görs bra. Att applådera resultat med också själva ansträngningen och glädjen som är.

Smarta val - vi är vår egen ledare och kan alltid välja det bästa möjliga
Tempot idag är högt, så springa fortare är inget vi vill ägna oss åt. Vi tror på att växla ner och göra fler smarta val. Sanningsval: ex. starkare tillsammans, ansträngning krävs, vi är bra oavsett. Fokusval: ex. viktigt, påverkningsbart, det vi vill lyckas med. Taktikval: ex. att snabbare gå från problem till lösning, att planera och följa upp, att erkänna när vi har det tufft, att söka lösningar tillsammans. Livsstilsval: ex. näringsrik mat, pulsträning, avkoppling mm.

NÖLSA: Coachingmodellen hjälper oss att ta oss från ett Nuläge till ett Önskat läge, genom att hitta Ledtrådar/Lösningar och identifiera Små steg som vi kan ta för att förflytta oss i rätt riktning. För att sedan komma till skott tydliggör vi värdet av Ansträngning, fördelning av Ansvar samt Avrapportering/att söka framsteg och Applådera oss själva och varandra.

  Starkare Tillsammans. Stark & Smart Livsstil.

  Tillsammans kan vi bygga en mer positiv framtid. Tillsammans kan vi förebygga psykisk ohälsa och negativ stress. Tillsammans kan vi se till att alla mår bra och lyckas med det viktiga i livet. Det är tillsammans vi är starka.

  Vi erbjuder vuxna och unga vuxna Stark & Smart Summer Weekend utomhus i fjällmiljö och stärkande och aktiverande föreläsningar.


  Föreläsningar med Linda Nederberg

  Linda Nederberg är en uppskattad föreläsare med en stil som inspirerar, utmanar och stärker. Symboliska bilder och träffsäkra dramatiseringar förstärker budskapet och gör föreläsningen till något extra.

  • Starkare Tillsammans - nu bygger vi en mer positiv framtid! Boka biljett.
  • Hur kan vi stärka psykisk hälsa bland ungdomar?
  • Från Överlevarlandet till Livslevarlandet - Lindas livsresa. Boka biljett.

  Föreläsningen Starkare Tillsammans ger vuxenvärlden en spark i baken, pepp och konkreta verktyg så att vuxna kan må bra, vara bättre förebilder och stötta unga mer framgångsrikt. Föreläsningen bygger på att alla är sin egen ledare med makt att göra smarta val. Val som som gör oss starkare tillsammans.

  Exempel på smarta val

  • se dig själv som din egen ledare
  • byt ut sanningen ”ensam är stark”, till ”starkare tillsammans”
  • ta ansvar för dig själv och stötta ungdomar i din närhet
  • säg ja till ansträngning och dela den med andra
  • säg nej till problemsnack, fokusera istället på det du vill

  Föreläsningen avslutas med ett önskemål - och en uppmaning - att alla tar steget från ord till handling – och gör vardagen bättre för sig själv och andra i sin närhet - och då särskilt ungdomar.

  Stark & Smart Weekend

  Sommaren 2019 erbjuds vuxna en weekend som stärker det egna ledarskapet, bygger mentalt styrka och ökar antalet smarta val. Stark & Smart Weekend kommer att erbjudas i Hemavan/Tärnaby och Jämtlandsfjällen. Mer info kommer. Vid intresse att delta kontakta Linda.

  Alla kan bidra. Bli Stark & Smart Sponsor.

  Alla vill att ungdomar ska må bra. Dels för deras egen skull men även för att de i framtiden ska kunna bidra med sin kompetens och sitt engagemang i arbetslivet.

  Dessvärre har andelen unga med psykisk ohälsa ökat kraftigt på senare tid och det offentliga har svårt att räcka till för alla som behöver hjälp. Därför är Stark & Smart ungdomsinsatser nödvändiga liksom de intäkter som våra sponsorer bidrar med.

  Stark & Smart är en positiv och framåtsyftande kraft som kompletterar kommunernas Elevhälsa och landstingens Ungdomshälsa.

  Insatserna är GRATIS för ungdomar, tack vare företag som sponsrar.

  Vi söker fler sponsorer

  Alla vi möter uttrycker ett starkt stöd för vårt arbete och det är kul.

  Nu uppmuntrar och "uppmanar" vi fler att bidra till vårt viktiga arbete med att stärka framtidens ledare och medarbetare - våra ungdomar.

  Aktuella och tidigare sponsorer:

  • Stark & Smart Sponsorer i Västerbotten 2018: Konftel, ICA Fjällboden Hemavan, Umia, Ume Assistance, SVEVIA, Bro o Tak, Stall Peka och Hemavan Fjällcenter.
  • Stark & Smart Sponsorer i Västerbotten 2018 + 2019: Konftel, ICA Fjällboden Hemavan, Umia, Ume Assistance, SVEVIA.
  • Stark & Smart Sponsor i Jämtland 2019: Norrlands Trähus. Vi behöver fler sponsorer!

  Bidra till Stark & Smart Summer Camp

  Företag och arbetsplatser har olika förutsättningar att bidra. Därför finns olika nivåer att göra det på.

  • Stark & Smart Sponsor - nivå "rejält": insats 45 000kr till 75 000kr.
  • Stark & Smart Sponsor - nivå "lagom": insats 5 000, 10 000 alt 15 000kr.

  Givetvis finns vinster för företag och arbetsplatser. Bland annat får anställdas ungdomar förtur vid ansökan till Summer Camp och personalen ta del av föreläsningen Starkare Tillsammans med Linda Nederberg. Vi berättar gärna mer om vinsterna som är, utöver den känslomässiga aspekten som blir av att stärka ungas psykiska hälsa. Ja tack, jag vill veta mer!

  Företag som sponsrar erbjuds även att bli skolsupporter - och bjuda valfri skola på en Stark & Smart insats. Det går också att bli turnépartner för föreläsningen Starkare Tillsammans för ungdomar och vuxna, i syftet att bygga en mer positiv framtid där vi både mår bra och lyckas med det viktiga.

  Kolla in vår film och träffa ungdomar, föräldrar och sponsorer.

  Linda Nederberg - från Tärnaby. Gör skillnad.

  Linda Nederberg har grundat konceptet Stark & Smart. Hon är uppvuxen i Tärnaby och gillar liksom många andra tärnabor, exempelvis Anja Pärson och Ingemar Stenmark, att uppnå högt satta mål. Hon är utbildad i metoden lösningsfokus, coachning och KBT, kognitiv beteende terapi. Med detta som utgångspunkt i kombination med egna erfarenheter har hon designat en Stark & Smart verktygslåda. Linda uppskattas för sin förmåga att få alla - att vilja bli sitt bästa jag - och bidra positivt i det sammanhang som är. Men också för sin energi och fokus på genomförande - som gör att önskad framgång uppnås. Hon gillar att vara utomhus i naturen, gärna på fjället, med skidor eller springskor, men också att skriva och spela teater samt laga mat och umgås med familj och vänner.

  DoYourVision

  2005 startade Linda Nederberg DoYourVision. Hon började med att erbjuda företag, arbetsplatser och privatpersoner insatser som stärker hälsa och möjliggör livsbalans. Dels i form av föreläsningar men även som utomhuscoachning ute på fjället, sommar som vinter.

  2007 flyttade hon till Umeå och tog steget till att enbart jobba med företag och bygga hållbar framgång, vilket hon definierar som hälsa, arbetsglädje och trivsel, samt nöjda kunder, lönsamhet och tillväxt. Sedan dess har hon bidragit till framgångsbygge i mindre och större företag, alla med en vilja att vara bäst. Bland nöjda kunder finns företagen Umia, Selbergs, Bro o Tak, Umeå Entreprenad, Grant Thornton och ICA Fjällboden Hemavan.

  Från juni 2019 samlar Linda hela sitt erbjudande under namnet Stark & Smart: S&S Arbetsplats, S&S Stark Livsstil, S&S Ungdom och S&S Träning. Och återigen erbjuder hon även privatpersoner insatser. För att möjliggöra insatser för ungdomar har hon byggt upp ett samarbete med sponsorer.

  Linda är även författare till boken ”från Överlevarlandet till Livslevarlandet”. I den beskriver hon sin resa, till och från den ohälsa som drabbade henne i tonåren. För att dela med sig av sina erfarenheter på ett sätt som berör och skapar vilja till förändring erbjuder Linda en föreställning med samma namn.

  Hemsida & Design av Intendit Webbyrå