• Facebook
 • Instagram
 • YouTube

VI Stärker det egna ledarskapET

och förmågan att vara stark tillsammans

RISK för
ÖKAT 
avstånd

Vi lever i en föränderlig tid med högt tempo. Allt roligt ska hinnas med, måsten utföras och förenas med en hälsosam livsstil. Samtidigt är vi mitt i en pandemi som påverkar allt och alla. Många fastnar vid en skärm, blir stillasittande och passiva.

Risken finns att vi förlorar den så viktiga kontakten med varandra. Den vi behöver för hålla riktning i det egna livet och det liv vi har tillsammans.

 

1 fasta skärmar.jpg
Calm Sea

därför finns
stark & smart

Vi finns för att stärka det egna ledarskapet, självledarskapet hos vuxna och ungdomar samt förmågan att vara starka tillsammans oavsett arena: hemma, på fritiden, på jobbet eller i skolan. Vi vill ge alla möjlighet att både må bra och lyckas med det viktiga i vardagen och livet.

Vi ser ett behov av nytänk och fler smarta lösningar som stärker människor. Därför erbjuder vi en egen framgångspedagogik och därför finns Smarta Promenader som är vårt unika sätt att skapa utveckling. 

 
Forest Trees

SMARTA PROmenadeR
Vår egen lösning

Promenaden blir smart då vi använder en digital lösning för att aktivera människor utomhus - tillsammans - och samtidigt förmedlar vår framgågspedagogik.

Den blir smart då coachande frågeställningar är en central del och stimulerar eget tankearbete, självreflektion, egna beslut och smarta val som främjar hälsa och gör det lättare att prestera sitt bästa i ex. skolan och på arbetsplatsen.

Hur blir en promenad smart?  

HUR FUNgerar smarta promenader? 

iconfinder_Android-QR-Code_72163.png

5 stopp längs en sträcka på ca 4 km där framgångspedagogik ges via korta filmer på 2-3 minuter. Filmerna blir tillgängliga genom att  QR koder skannas med mobilen.

Mellan stoppen promenerar och pratar promenadparet kring en coachande fråga med koppling till att vara sin egen ledare och göra smarta val.

Innehåller alltid ett Smart Avslut med frågorna: Vad har ni lärt er som är värdefullt? Vad vill ni eventuellt göra nytt och mer av som är bra för er?

Image by Devin Avery

VAD GILLAS MED

SMARTA PROMENADER?

 • Framgångspedagogiken som förmedlas och utgår från att alla är sin egen ledare och självständigt kan träna på att göra smarta val.
   

 • Frågor som ger ett framåtsyftande och konstruktivt samtal.
   

 • Att prata om viktiga frågor kring livet och göra det i samband med en en aktivitet, då blir det lättare att dela med sig av det vi tänker och känner.
   

 • Enklare att lära sig saker och komma ihåg det viktiga då det kommer "lite i taget" under promenaden och finns tid att samtala och reflektera.
   

 • Att det är en aktivitet vi gör tillsammans IRL där vi kan stötta varandra, vilket är skönt när vi mestadels träffats via skärm under covid.

SMARTA PROMENADER

gymnasieskolor 

Friends Walking Home
1564996714.jpeg

Övriga insatser
ungdomar

SMARTA PROMENADER

ARBETSPLATS OCH KOMMUN 

Business Colleagues
2018-01-19%252014_edited.jpg

Övriga insatser
ARBETSPlatser

top_flyer.jpg