• Facebook
 • Instagram
 • YouTube

VI Stärker det egna ledarskapET

och förmågan att vara stark tillsammans

vad är hjälpsamt för dig och andra?

Allt roligt ska hinnas med, måsten utföras och förenas med en hälsosam livsstil. Därtill har vi ett jobb eller skola där det är viktigt att göra sitt bästa och trivas.

Vi lever i en ny och föränderlig tid med högt tempo. Det är lätt att fasta i stress och styras utifrån. Vår hjärna är inte anpassad för 2000-talet med ständig stimuli och många har svårt att må bra, fungera och prestera i vardagen.

 

Det har aldrig varit viktigare att ta kommandot över det egna ledarskapet, självledarskapet. Och se sig själv som ledare för sitt liv, 24-7 och medvetet göra det som är hjälpsamt. 

1 fasta skärmar.jpg
Calm Sea

därför finns
stark & smart

Vi jobbar för att göra alla människor - oavsett ålder, medvetna om sitt självledarskap och möjligheten att vara stark tillsammans - oavsett arena.

 

Vi finns för att ge ungdomar och vuxna verktyg och träning som stärker självledarskapet och förmågan att vara stark tillsammans. 
 

Vi jobbar för att öka glädjen och trivseln på jobbet, i skolan, i familjen och bland vänner. Och för att det viktiga som behöver göras eller förbättras blir genomfört.

Vi ger förutsättningar till en vardag där vi lättare mår bra och mer framgångsrikt hanterar stora och komplexa utmaningar på egen hand och tillsammans - och tar sikte på en hållbar framtid.

 

Vi erbjuder föreläsningar, kurser och anpassade insatser där självledarskap och målinriktat samarbete kombineras. 

Vi har en egen framgångspedagogik som är anpassade för arbetsplatser, skolor, kompisgäng och familjer. Vi utgår från begreppen stark och smart - och jobbar stärkande med fokus på resurser och lösningar.

Från 2022 erbjuder vi en unik lösning Smarta Promenader.

vi erbjuder verktyg och träning för VUXna och ungdomar

vad önskar ni er 2022?

Vad är viktigt för företagets ledning och medarbetare? Vilka positiva förändringar vill skolans ledning, lärare och elever se 2022?
Och vad skulle vara positivt och meningsfullt för familjens föräldrar, barn och ungdomar?

Ta fokus på det du och de du har nära önskar er av framtiden och investera i er själva och ert självledarskap. 

Father and Daughter
Forest Trees

SMARTA PROmenadeR
Vår egen lösning

Hur blir en promenad smart?  

Promenaden blir smart då vi använder en digital lösning för att aktivera människor utomhus - tillsammans - och samtidigt förmedlar vår framgågspedagogik.

Promenaden blir smart då coachande frågeställningar är en central del och stimulerar eget tankearbete, självreflektion, egna beslut och smarta val som främjar hälsa och gör det lättare att prestera sitt bästa i ex. skolan och på arbetsplatsen.

 

HUR FUNgerar smarta promenader? 

iconfinder_Android-QR-Code_72163.png

5 stopp längs en sträcka på ca 4 km där framgångspedagogik ges via korta filmer på 2-3 minuter. Filmerna blir tillgängliga genom att  QR koder skannas med mobilen.

Mellan stoppen promenerar och pratar promenadparet kring en coachande fråga med koppling till att vara sin egen ledare och göra smarta val.

Innehåller alltid ett Smart Avslut med frågorna: Vad har ni lärt er som är värdefullt? Vad vill ni eventuellt göra nytt och mer av som är bra för er?

Image by Devin Avery

VAD GILLAS MED
SMARTA PROMENADER?

 • Framgångspedagogiken som förmedlas och utgår från att alla är sin egen ledare och självständigt kan träna på att göra smarta val.
   

 • Frågor som ger ett framåtsyftande och konstruktivt samtal.
   

 • Att prata om viktiga frågor kring livet och göra det i samband med en en aktivitet, då blir det lättare att dela med sig av det vi tänker och känner.
   

 • Enklare att lära sig saker och komma ihåg det viktiga då det kommer "lite i taget" under promenaden och finns tid att samtala och reflektera.
   

 • Att det är en aktivitet vi gör tillsammans IRL där vi kan stötta varandra, vilket är skönt när vi mestadels träffats via skärm under covid.

LÄS MER OM
SMARTA PROMENADER

starka tillsammans fötter.jpg