top of page
Teenagers on Mobile phone

Självledarskap
Mental hälsA

STARK & SMART DAG

Vi fokuserar på det viktiga för att ungdomarna som deltar ska må bra, trivas i sin vardag och känna motivation i skolan. Föräldrar / målsmän erbjuds en föreläsning i anslutning.
 

För vem?
Ungdomar med utmaningar som vill få verktyg som gör det lättare att må bra och klara av det viktiga i sin vardag.

 

Stark & Smart Dagarna är öppna för ungdomar som går på högstadiet och gymnasiet. 

Tack vare partners är insatserna för ungdomar avgiftsfria. 

Den Stark & Smart dag som planerades i augusti 2023 är framflyttad. Nya datum presenteras här, längre fram.

upplägg

S&S DAGAR

Du deltar tillsammans med andra ungdomar, under ledning av livsstils- och framgångscoach Linda Nederberg.

 

Vi jobbar i grupp och har en aktiv och stärkande dag. Vi utgår från orden stark och smart - och utforskar innehållet i Stark & Smart verktygslåda. 

Vi börjar med att lära känna varandra och skapa en trygghet som gör det bekvämt att delta.

Du som vill och behöver känna extra trygghet för att delta är välkommen att träffa Linda 20 minuter på egen hand, innan (digitalt eller IRL) och får gärna ha med förälder / målsman.

Friends Hanging Out

Starkare tillsammans
JAG-DU-VI

Doing Homework

innehåll

  • Att träna på att vara sin egen ledare

  • Smarta val, att göra det som är hjälpsamt

  • Önskad framtid - viktigt för mig...

  • Smart taktik - för fokus och energi

  • Kram, Spark i baken, Applåd - verktyg

  • Att vara stark tillsammans

  • Daglig positiv uppföljning

Efter dagen har du ett tydligare fokus på det som är viktigt för dig och verktyg som hjälper dig i vardagen.
 

TID, plats
och anmälan

Ungdomar på gymnasiet.
X månad: kl 10-16 i Umeå, på Nolia. 12 platser.

Ungdomar på högstadiet.
X månad, kl 10-16 i Umeå, på Nolia. 8 platser.

Vi möts vid entrén. Under dagen äter vi en lunchmacka tillsammans (den ingår). Ev. föräldrar / målsmän erbjuds en föreläsning kl 17-18. 

 

Anmälan via webbenkät. I den anger du vad som är viktigt för dig och på vilket sätt dagen ska vara bra för dig. Detta för att dagen ska få rätt fokus och en tydlig start.

 

Kostnad? Tack vare partners är Stark & Smart Dagen avgiftsfri. Välkommen med din anmälan! Du får besked om du är antagen, senast 2 veckor efter din anmälan. 

 

Om du inte får plats, meddelar vi detta och du kan ställa sig på en väntelista till nästa tillfälle.

Teenagers
QR kod.jpg

VÅRA
STARK & SMART 
PARTNERS

FÖRETAG SOM BIDRAGIT OCH STÄRKT UNGDOMAR 2018-

Umia * Konftel * Bro o Tak * Ume Assistance * SVEVIA * ICA Fjällboden * Hemavan Fjällcenter * Coromatic * Destination Östersund * Printson * Balticgruppen

 

Stark & Smart dagen finansieras av partners som värdesätter ungdomars välbefinnande och ser ett värde att förbereda ungdomar på vuxenlivet och ge verktyg som gör det lättare att lyckas i skolan och bidra med sin kompetens i arbetslivet. 

S&S Partners
bottom of page