top of page
linda 013.JPG

APPLÅDERA MERA OCH BREDARE 

MED linda Nederberg

AKTUELL MED APPLådboken för arbetsplatser

Föreläsningen visar hur viktigt det är att medvetet välja fokus och förstärka det positiva i vardagen - särskilt i en tid med höga krav, komplexitet och globala utmaningar. Och hur vi kan hjälpas åt genom att använda självledarskapet och vara starka tillsammans på arbetsplatsen.

  • Verktyg för att applådera bredare, inte bara målgång och resultat, utan även arbetet längs vägen. 
     

  • Verktyg för att minska fokus på det negativa och när det går ersätta det med något konstruktivt och positivt.
     

  • Verktyg för att samla arbetsgruppen
    på den gröna, positiva lösnings sidan.

 

Föreläsningen passar som lunchföreläsning och vid en kick-off, ledarutbildning eller personaldag. Den finns i anpassad version för ungdomar och vuxna privatpersoner.

MER OM FÖRELÄSNINGEN

APPLÅDERA MERA OCH BREDARE

Linda delar med sig av bakgrunden till den applåd-metodik hon tagit fram som bygger på verktyget Applåd i Stark & Smart verktygslåda.

Och varför hon skrivit "Applådboken för arbetsplatser" som bygger på 20 applådtyper som gör det lättara att förstärka det positiva och konstruktiva i vardagen. Och ger oss stöd i självledarskapet och samarbetet.

skärmavbild 2023-03-14 kl. 07.39_edited.jpg
0_edited.jpg

MER OM FÖRELÄSNINGEN

APPLÅDERA MERA OCH BREDARE

Föreläsningen visar hur viktigt det är att synliggöra och lyfta det som finns bakom resultatet - som försök, lärande, kämpande, omtag, mod och tålamod. Den ger konkreta verktyg som gör det lättare att säga JA till det som är bra för oss och ger önskad effekt och NEJ till det som har motsatt effekt. Oavsett om det gäller att koppla av och släppa jobbet eller prestera på topp, när det gäller. 
 

Efter föreläsningen finns mer energi och motivation för ökat fokus på det positiva, det vi gör bra, men också det vi vill applådera framåt, och hur det blir möjligt.

Vill gruppen ha mer tid med applådmetodiken erbjuds ett kick-off upplägg och kurser med samma tema.

LINDAS APPLÅD-RESA

LINDA NEDERBERG DELAR MED SIG AV BAKGRUNDEN TILL VERKTYGET APPLÅD OCH VARFÖR DET BEHÖVS

För att synliggöra allt vi kan applådera och ge en tankeställare kring vad som är viktigt att applådera delar Linda med sig av applåder i hennes liv och arbetsliv. 

 

Applåder för skidresultat, JA till 6 månader på behandlingshem, start av företag, boksläpp och ett lönsamt företag. För modet att bredda sin verksamhet och stärka ungas självledarskap och mentala hälsa. Applåder för att ta en längre paus och hitta balansen och fortsätta livet på ett mer hållbart sätt.

Lindas Applåd-resa visa hur vi kan rikta uppmärksamhet till mer än prestationer, resultat och ytlighet. Och vinsten med att lyfta upp det vi gör bra, framsteg, försök, ansträngningen och omtag. Hur det gör det lättare att lyckas med det viktiga och må bra i vardagen.

_C4A8636_edited.jpg
Ja eller nej.jpg

Applådera ansträngningen

DET ÄR SMART ATT göra det "nu-jobbiga" SOM behövs I VARDAGEN - och sikta på framtidsvinsten.

Genom att applådera ansträngningen, kämpandet och arbetsinsatsen blir vi mer motiverade att "göra jobbet". Vi vinner på att lyfta upp alla gånger vi tar nya tag och hittar lösningar framåt, men också när vi stannar upp och tar oss tid att ändra taktik.


Föreläsningen använder Stark & Smart begreppen "nu-jobbigt" och Framtidsvinst för att visa hur vi kan välja fokus och rikta uppmärksamhet på den vinst vi vill uppnå och därefter mobilisera vår inre styrka och göra det "nu-jobbiga" - som gör det möjligt. 
 

bottom of page