top of page

stark & Smart
verktygslåda

Verktygslådan har skapats för att på ett enkelt och tydligt sätt stärka självledarskapet och förmågan att vara stark tillsammmans. Linda Nederberg har byggt verktygslådan för bidra till utveckling och hälsa.

 

Den bygger på positiv psykologi, KBT, metoden lösningsfokus, Compassion Focus Terapi och certifieringsgrundande coachning.

Vilka delar av verktygslådan som används beror på mål och målgrupp för arbetet. 

2023 byggde Linda vidare på verktygslådan och specifikt verktyget

Applåd. Det är bakgrunden till Applådmetodiken som gör det enklare att förstärka det vi gör bra, i med och motgång. 

Creative Working

Stark & Smart konsekvenskarta med smarta val

Gör det lättare att se följden av de val vi gör, på kort och lång sikt - och göra smarta val. Fyra grupper smarta val: sanningsval (det vi tror på och styrs av), livsstilval, fokusval och taktikval.

Ger ökad medvetenhet och lättare att uppnå det vi vill.

Verktygen Kram,
Spark i Baken
och Applåd

Gör det lättare att hantera utmaningar, även de vi inte kan ta kontrollen över. Verktygen aktiverar och säkerställer framsteg i önskad riktning. Hjälper till att hålla motivationen uppe längs vägen.

Gör vardagen enklare och  bidrar till att önskat läge nås.

Nu-jobbigt och Framtidsvinst

Begreppen synliggör och sätter fokus på vad vi kämpar för - vinsten i framtiden.  Begreppet nu-jobbigt ger en acceptans ansträngningen och mobiliserar vår inre styrka vid utmaningar. 

Skapar motivation och möjliggör målgång och utveckling.

Stark Start, Smart Stop, Smart Avslut

Begreppen ger stöd för rätt fokus, energi och taktik som gör att resultat lättare uppnås och hälsa bibehålls. Stark start kan exempelvis vara att äta frukost, promenera till skola/jobb och ta sikte på det viktiga under dagen.

Hjälper oss att använda vår inre styrka och vår smarthet.

Anchor 1
Business Team

Samarbetsmodellen

NÖLSA

Ger ett kreativt samarbete med fokus på önskat läget (det vi vill uppnå), lösningsförslag samt en tydlig ansvarsfördelning och avstämning som gör att det vi strävar efter blir möjligt.


N = nuläge / ev. NEJ-läge
Ö = önskat läge / överenskommelse
L = ledtrådar / lösningsförslag / lagarbete

S = skala 1-10 / smarta val / små steg

A = ansvarsfördelning / ansträngning / avstämning / applåd

Vill ni lära er använda samarbetsmodellen?

Anchor 2
bottom of page