FRAMGÅNGPEDAGOGIK

Together at the Top

vår syn på människan

Vi ser alla människor som sin egen ledare med förmåga att göra smarta val som gör att vardagen består av värdefulla relationer och aktiviteter som får oss att må bra. Ungdomar ligger i träning för att bli sin egen ledare fullt ut.
 

Vi har olika förutsättningar men kan alla sätta mål, utvecklas och nå resultat. Vi är alla experter på vårt liv och den arena vi vistas på och behöver få bestämma över oss själva och träna oss på att hitta lösningar som är bra för oss.

Vi är starkare tillsammans och kan alltid välja att vara det. 

Vi jobbar för att alla ska ta tillvara på sitt eget ledarskap och vara starka med andra. Vi ger verktyg enkla att använda på egen hand och tillsammans. Vi har ett tydligt sätt och jobbar strukturerat.
 

Vi förespråkar "vi-ansvar" = ett gemensamt ansvar för helheten när vi har ett mål vi vill uppnå tillsammans. Vi tror på "daglig träning" av det vi vill utveckla och ser till att det snabbt blir framsteg genom att ha höga förväntningar på de vi jobbar med och regelbunden uppföljning av det som blir bättre. 

Woman Running Legs

verktyg, struktur,
träning

Mountain Bikers

vilja till ansträngning

Vi ser viljan till ansträngning och motivation som avgörande för att lyckas och stärker den löpande. Vårt arbetssätt präglas av mål- och resultatfokus samt lagarbete. Vi tydliggör vad som ska uppnås, gör alla delaktiga i målbilden och synliggör vägen. Vi lyfter betydelsen av allas bidrag och använder allas resurser. 
 

Vi använder Stark & Smart verktygslåda för att träna det egna ledarskapet och öka förmågan att vara starka tillsammans. Vår pedagogik ger energi, skapar framsteg och regelbundet firande!

stark & Smart
verktygslåda

Verktygslådan bygger på KBT, kognitiv beteendeterapi, metoden lösningsfokus och coachning. Den uppskattas av både vuxna och ungdomar då den är enkel att förstå och använda.

Hands Together

Stark & Smart konsekvenskarta med smarta val

Gör det lättare att se följden av de val vi gör, på kort och lång sikt - och göra smarta val. Fyra grupper smarta val: sanningsval (det vi tror på och styrs av), livsstilval, fokusval och taktikval.

Ger ökad medvetenhet.

Verktygen Kram,Spark i Baken
och Applåd

Gör det lättare att förstå och acceptera utmaningar. Aktiverar och säkerställer framsteg i önskad riktning. Hjälper till att hålla motivationen uppe längs vägen.

Gör vardagen enklare.

Nu-jobbigt och Framtidsvinst

Begreppen synliggör och sätter fokus på vad vi kämpar för - vinsten i framtiden. Det gör det lättare att lyckas. Begreppet nu-jobbigt ger en acceptans ansträngningen och mobiliserar vår inre styrka vid utmaningar. 

Skapar motivation.

Stark Start, Smart Stop, Smart Avslut

Begreppen ger stöd för rätt fokus, energi och taktik som gör att resultat lättare uppnås och goda hälsa bibehålls. Stark start kan exempelvis vara att äta frukost, promenera till skola/jobb och ta sikte på det viktiga under dagen.

Ökar ansvarstagandet.

Business Team

Samarbetsmodellen NÖLSA

Ger ett resurssmart samarbete genom fokus på det önskade läget (det vi vill uppnå), lösningsförslag samt en tydlig ansvarsfördelning och "aktion".

N = nuläge
Ö = önskat läge / överenskommelse
L = ledtrådar / lösningsförslag

S = skala 1-10 / små steg

A = ansvarsfördelning / ansträngning / "aktion"

"Framgångspedagogiken och verktygen har gjort samarbetet mellan oss bättre"

Mamma och tonårsdotter som gått på Stark & Smart träffar tillsammans för att stärka mental hälsa och skolresultat.

Human Pyramid