top of page

FRAMGÅNGS-Pedagogik

vår syn på människan

Vi ser alla människor som sin egen ledare med förmåga att göra medvetna val som gör att vardagen fungerar och vi mår bra. Vi kan alla forma vår framtid och lägga tid på det viktiga för att känna mening och tillfredställelse. Barn och ungdomar ligger i träning och utvecklas stegvis till att bli sin egen ledare.
 

Vi lever i en komplex tid och har olika förutsättningar - men kan alla sätta mål, utvecklas och göra framsteg.

 

Vi är alla experter på vårt liv och den arena vi vistas på och behöver få bestämma över oss själva och träna oss på att välja det som är bra för oss. För att det ska bli lättare behöver vi emellanåt support, guidning och verktyg att använda.

Vi har alla en mental styrka att utveckla och använda och kan alltid välja att vara starka tillsammans. 

Successful Teenagers

MÅLFOKUs
och STRUKTUR


träning och UPPFÖLJNING

Vi har ett tydligt sätt och jobbar målinriktat och strukturerat. Vi tror på rörelse, aktivitet och delaktighet mer än att sitta stilla och ta emot. När det är möjligt flyttar vi ut arbetet i naturen.

 

Vi samlar deltagare i grupp, för att lära av varandra och träna på att använda verktygslådan vi erbjuder.
 

Vi förespråkar "vi-ansvar", ett gemensamt ansvar för helheten när vi har ett mål vi vill uppnå tillsammans.

Vi tror på "daglig träning" av det vi vill utveckla och ser till att det blir framsteg genom att ha höga förväntningar på de vi jobbar med och regelbunden uppföljning av det som blir fungerar bättre. 

vilja till ansträngning genom framsteg och firande

Vi ser viljan till ansträngning och motivation som avgörande för att lyckas och stärker den löpande. Vårt arbetssätt präglas av mål, fokus på resurser, gemenskap, glädje och lagarbete.

 

När vi jobbar med grupper tydliggör vi alltid vad som ska uppnås, gör alla delaktiga i målbilden och synliggör vägen. Vi lyfter också betydelsen av allas bidrag och gör en överenskommelse som hjälper gruppens deltagare att vara starka tillsammans. 
 

Vi använder Stark & Smart verktygslåda för att träna självledarskapet och öka förmågan att vara starka tillsammans.

Vår pedagogik ger energi, skapar framsteg och regelbundet firande!

bottom of page