top of page
linda 018_edited_edited.jpg

att leda sig själv
och vara stark tillsammans

stark i utmaning

MED LINDA NEDERBERG

Ny dag, nya utmaningar? Ja, så upplever många att det är. Därför finns föreläsningen Stark i utmaning som är stärkande och ger verktyg som gör det enklare att hantera utmaningar inom och utanför vår kontroll. 

 

Linda Nederberg delar med sig av egna erfarenheter av att vara stark i utmaning och bidrar till öppenhet, prestigelöst och vilja till positiv förändring. ​

Inför föreläsningen lyssnar Linda in gruppens utmaningar och mål för att knyta an till dessa.

föreläsningens INNEHÅLL

 • Självledarskap: att vara sin egen ledare.

 • Utmaningar att hantera på 2020-talet. 

 • Livsstilsval: för att bättre orka vardagen. 

 • Taktikval: (själv)medkänsla, att möta sig själv och andra.

 • Fokusval: att rikta fokus på det konstruktiva - och positiva för att bygga motståndskraft.

 • Att vara stark tillsammans, hjälpas åt och samla arbetslaget på den gröna sidan.

 • ​Dagliga rutiner som stöd.

 • Stark & Smart Framgångsmetodik.

no-money-2070384_1280.jpg

mental styrka och smarta val

_C4A8620.jpg

LINDA DELAR EGNA UTMANINGAR och styrkor

Linda Nederberg delar med sig av egna utmaningar som krävt styrka, ett aktivt självledarskap och samarbete med andra.
 

 • Att inte räcka till - och inte få till det

 • Digitalisering - jippi och hjälp.

 • Fångad av en skärm - i jakt efter mer.

 • Ensamhet och en känsla av utanförskap.

 • Utmaningar till följd av orden JA och NEJ.

vinsteR MED FÖRELÄSNIngEN

 • Fokus på det mest viktiga och påverkningsbara.

 • Kunskap om vårt inre trygghetssystem - hur vi kan aktivera det för att varva ner och koppla vid behov.

 • Lättare att mötas i utmaningar och stärka varandra.

 • Enklare att samla arbetsgruppen på den gröna sidan.

 • Verktyg för att bygga marginaler för motståndskraft mot ohälsa.

 • Motivation att göra sitt bästa - för att själv orka vardagen och stötta andra att göra detsamma.

Vill gruppen ha mer tid med samma fokus erbjuds ett kick-off upplägg.

skärmavbild 2023-03-14 kl. 07.39_edited.jpg
bottom of page