top of page
Young Girls Running

SMARTA PROMENADER
FÖR skolor

Synliggör ungdomarnas självledarskap och ger motivation att träna på att leda sig själv i vardagen, genom att göra smarta, hjälpsamma val. 

UPPLÄGG

För att den Smarta Promenaden ska ge önskat effekt genomförs arbetet i fyra steg.

pexels-pixabay-220320.jpg

1.förberedelse

Förberedande fokus- och utbildningspass för skolpersonal som mer aktivt bidrar till genomförande och uppföljning av aktiviteten (förslagsvis mentorer och Elevhälsan).

Innehåll:

  • Test av Smarta Promenader, en slinga på 2,5 km sätts upp i anslutning till skolan, med 5 affischer.

  • Användning av Stark & Smart verktygslåda. 

  • Genomgång av material till summeringspass som genomförs klassvis efter den Smarta Promenaden.

linda 013_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

2. Kick-off föreläsning

Med Linda Nederberg för elever och skolpersonal. 1 tim.
 

  • Lindas livsresa och varför hon jobbar med att stärka ungdomars självledarskap och mentala hälsa.

  • Önskat resultat av insats med Smarta Promenader.

  • Lagutmaning till eleverna kring nyfikenhet och lärande.
     

skanna kod.jpg

3. Alla Gör en Smart Promenad

Eleverna gör den Smarta Promenaden i par. 2 tim. 
Slingan sitter uppe i 6 veckor.

Efter att eleverna gjort promenaden genomförs ett summeringspass med klassen som mentorer håller i tillsammans med en resurs från Elevhälsan. Eleverna fyller i en webbenkät som tydliggör exempel på det de lärt sig och det viktiga att träna på framåt. 1,5 tim.

LN hoppbild.jpg

4. Målgångs-föreläsning

Med Linda Nederberg för elever och skolpersonal. 1 tim.

 

Föreläsningen lyfter det eleverna lärt sig och viktigt framåt (från webbenkät som fylls i vid summeringspasset).

Därefter har Linda fokus på de på framsteg och smarta val eleverna gjort efter den Smarta Promenaden. Detta för att fira och inspirera eleverna att fortsätta träna sitt självledarskap och vara starka tillsammans.

bottom of page