top of page
Walking Club

SMARTA PROMENADER

FÖR ARBETSPLATSEr och kommuner

Målet är att stärka självledarskapet och förmågan att vara starka tillsammans. Aktiviteten ska bidra till mer ”tillsammans-tid” med fokus på smarta fokus-, taktik- och livsstilsval. Ni får lära er om Stark & Smart framgångsmetodik och göra ett Smart Avslut då var och en delar med sig av lärdomar och anger ev. något att börja göra / göra mer av som är bra för personens  framtid. 

val.jpg

Målsättningsträff
MED BESTÄLLARE

Med ledning / beställare. Företagsledning, HR eller hälsoansvarig.

Mål, struktur och upplägg för genomförande. En slinga sätts upp i närhet till arbetsplatsen. Genomförs den Smarta Promenaden av en kommun sätts valfritt antal slingor upp, på lämpliga platser. 

Ambassadörer utses. Material, affischer skickas ut och sätts upp. 

linda_nederberg-5432_startbild.jpg

Föreläsning och demonstration av Smarta PromenadeR

Linda Nederberg föreläser för valfri grupp och delar med sig av sin livsresa och varför hon tagit fram lösningen Smarta Promenader. 

Infopass och test av den Smarta Promenaden med ambassadörer i syfte att sprida information och aktivera alla på arbetsplatsen / nå ut till medborgare i kommunen och anställda.

Women Walking

Kommuninvånare/
personal gör den
Smarta Promenaden

Den går att göra vid flera tillfällen med olika personer. En möjlighet till datainsamling finns i syfte att skapa dialog och delaktighet kring målet och vad personerna lärt sig genom att göra en Smart Promenad.

UPPLÄGG 2-månaderspaket

För att aktiviteten ska ge önskad effekt förankras arbetet och ambassadörer utbildas. Det är viktigt då den Smarta Promenaden bygger på ny teknik och deltagarna behöver lite support för att komma igång.

bottom of page