top of page
On a Walk

SMARTA PROMENADER

FÖR ARBETSPLATSEr och kommuner

Målet är att stärka självledarskapet och förmågan att vara starka tillsammans. Aktiviteten ska bidra till mer ”tillsammans-tid” med fokus på smarta fokus-, taktik- och livsstilsval. Ni får lära er om Stark & Smart framgångsmetodik och göra ett Smart Avslut då var och en delar med sig av lärdomar och anger ev. något att börja göra / göra mer av som är bra för personens  framtid. 

val.jpg

Målsättningsträff
MED BESTÄLLARE

Med ledning / beställare. Företagsledning, HR eller hälsoansvarig.

Mål, struktur och upplägg för genomförande. Ambassadörer utses.

Test av den Smarta Promenaden i syfte att aktivera alla på arbetsplatsen / nå ut till medborgare i kommunen och anställda.

linda_nederberg-5432_startbild.jpg

Föreläsning och demonstration av Smarta PromenadeR

Linda Nederberg föreläser för valfri grupp och delar med sig av sin livsresa och varför hon tagit fram lösningen Smarta Promenader. 

En promenadslinga sätts upp, med 5 affischer, start och målgång på arbetsplatsen. 

Women Walking

Kommuninvånare/
personal gör den
Smarta Promenaden

Den går att göra vid flera tillfällen med olika personer. En möjlighet till datainsamling finns i syfte att skapa dialog och delaktighet kring målet och vad personerna lärt sig genom att göra en Smart Promenad.

UPPLÄGG 2-månaderspaket

För att aktiviteten ska ge önskad effekt förankras arbetet och ambassadörer utbildas..

bottom of page