top of page
linda 017.JPG

ATT LEDA SIG SJÄLV

och vara stark tillsammans

Föreläsningen ger insikter, motivation och verktyg som gör det enklare att leva ett hållbart liv - där vi och de vi har nära mår bra och tar ansvar för våra grundläggande behov.

 

Linda Nederberg delar med sig av egna utmaningar och värdet av att ta ansvar för sina egna behov och sin hälsa. ​

Inför föreläsningen lyssnar Linda in nuläge, utmaningar och mål för att knyta an till dessa. Föreläsningen kan kombineras med en efterföljande period av Smarta Promenader.

 

Vill gruppen ha mer tid med samma fokus erbjuds en workshop eller ett kick-off upplägg med samma tema.

föreläsningens INNEHÅLL

 • Självledarskap: att vara sin egen ledare.

 • Mental styrka och smarta val.

 • Utmaningar att hantera på 2020-talet. 

 • Livsstilsval: viktigt för att vi ska må bra och fungera väl, på fritiden och jobbet.

 • Sanningsval: att inse hur smarta sanningar kan hjälpa oss i vardagen. 

 • Taktikval: (själv)medkänsla, att möta sig själv och andra i livets olika utmaningar.

 • Fokusval: att styra vår uppmärksamhet.

 • Stark & Smart Framgångsmetodik.

Red Running Shoes_edited.jpg

mental styrka och smarta val

Kollegor arbetar tillsammans

vinsteR MED FÖRELÄSNIngEN

 • Fokus på det viktiga och påverkningsbara.

 • Hjälpsamma sanningar att ta stöd av i vardagen.

 • Kunskap om vårt inre trygghetssystem - hur vi kan aktivera det för att varva ner och koppla av när det behövs.

 • Lättare att mötas i utmaningar och stärka varandra.

 • Motivation att göra sitt bästa - för att må bra - och bidra till att andra också gör det.

bottom of page