top of page
linda 003_edited.jpg

Fokus, energi & taktik

för resultat och GOD arbetsmiljö

Linda Nederberg delar med sig av sitt arbete med att skapa större och mer hållbar framgång genom att jobba målinriktat tillsammans med ledning och medarbetare.

 

Föreläsningen ger gruppen insikter, verktyg och motivation att lyckas tillsammans - genom att själv göra sitt bästa och göra det bästa för arbetslaget.

Inför föreläsningen lyssnar Linda in gruppens nuläge, utmaningar och mål för att knyta an till dessa.


Föreläsningen bygger på Stark & Smart framgångsmetodik.

FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL

 • Självledarskap - att vara sin egen ledare - och göra medvetna val.

 • Att vara stark tillsammans - när, vem/vilka, varför och hur?

 • Resultat och trivsel - mål att uppnå.

 • Fokusval: önskad framgång, viktigt och påverkningsbart, det som är hjälpsamt.

 • Energi: att orka hela vägen och göra smarta, hjälpsamma val vid utmaningar och i stress . 

 • Taktikval: Stark Start, Smart Stop och Avslut - att lära i vardagen och utvecklas kontinuerligt.

juli andra 035_edited.jpg
work together
Working Together

vinsteR MED FÖRELÄSNIngEN

 • Gemensamma begrepp och verktyg att använda.

 • Lättare att vara starka tillsammans genom att stötta, stärka, fira och utmana.

 • Fokus på det så går att påverka och lättare att hantera det ej påverkningsbara.

 • Ökad motivation att göra det "nu-jobbiga" för att och trivas tillsammans och nå önskad framgång.

 • Taktik för Stark Start, Smart Stop / Avslut.

 • Energi-injektion och höjd motivation.

pexels-ingo-joseph-609771.jpg
bottom of page