pexels-arthur-brognoli-2261016.jpg

OM oss

Stark & Smart är en resultatinriktad aktör med en egen framgångspedagogik och smarta lösningar anpassade för skolor, arbetsplatser och kommuner.

 

Vi finns för att möjliggöra hållbar framgång vilket för oss är resultat och hälsa hand i hand. För oss handlar allt om att ta tillvara på det egna ledarskapet och vara stark tillsammans för att uppnå individuella och gemensamma mål. 

Vi tror på vi-ansvar = gemensamt ansvar för helheten. Motsatsen nån-annan-ism, tron att någon annan ska fixa den framtid vi önskar.

Stark & Smart grundades 2018 av framgångscoach Linda Nederberg som såg ett ökat behov av mental styrka och fler smarta val hos både vuxna och ungdomar. 2020 startade vi en podcast med fokus på hur vuxna och ungdomar kan vara starka tillsammans. Till följd av corona ändrades fokus och just nu är den vilande.

Linda Nederberg.JPG

LINDA NEDERBERG

Sedan 2005 har Linda jobbat hälsofrämjande och resultatinriktat i sitt företag DoYourVision AB med blanda annat föreläsningar och utvecklingsinsatser. Ofta har målinriktade promenader och vandringar i fjällen funnits med. Från 2018 ingår insatser som stärker ungdomars självledarskap och samarbetet med vuxna. 

Linda står bakom framgångspedagogiken som hon utvecklat med stöd av KBT, kognitiv beteendeterapi, coachning enligt ICF, metoden lösningsfokus och ett mångårigt arbete med att effektivt skapa resultat.

Linda bor i Östersund och har rötterna i Tärnaby. Hennes starka engagemang bottnar i en egen livsresa ”från Överlevarlandet till Livslevarlandet”. Det är också titeln på hennes bok (2007) och på den föreställning hon erbjuder skolor och arbetsplatser.

"Jag vet vad som gjort det svårt för mig i livet. Det handlar om krav på att prestera, men även svårigheter att hantera problem som finns runt omkring mig i den värld vi lever. Jag har svårt att hantera det som inte fungerar optimalt och lätt att känna mig otillräcklig. Tidigare passiviserades jag av den. Sedan insåg jag vad som behövs för att jag ska komma loss. Jag behöver engagera mig i det viktiga, ta tag i det som inte fungerar och påverka positivt - och det gör jag genom Stark & Smart."

2014-01-23 12.16.20.jpg

från överlevarlandet