Winding Forest Road

MENTAL STYRKA
och Smarta val

ORKA varje dag och låt hjärnan hjälpa dig

Föreläsningen lyfter vikten av att agera som sin egen ledare och att vara stark i vardagen. Både i utmaningar vi kan påverka och i utmaningar utanför vår kontroll.

Inför föreläsningen lyssnar Linda in gruppens nuläge, utmaningar och mål för att knyta an till dessa. ​

FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL

  • Vad är viktigt, målet / önskat läge och vår riktning. Viktigt att veta för att öka vår ansträngningsvilja.

  • Att ta hjälp av hjärnan och använda vår smarthet.

  • Värdet av hoppfullhet, självförtroende, resiliens (motståndskraft) och optimism.

  • Begreppen nu-jobbigt och Framtidsvinst.

  • Smarta val - av fokus, sanningar, livsstil och taktik.

  • Verktygen Kram, Spark i Baken och Applåd.

  • Möjligheter med att vara stark tillsammans.  

Föreläsningen bygger på Stark & Smart verktygslåda.

 

Hjärta.JPG
High Fiving

VINSTER MED FÖRELÄSNINGEN

Efter föreläsningen finns insikter, kunskap och motivation som gör det lättare att vara stark mentalt och göra smarta val - för att lättare hantera utmaningar i vardagen och lyckas med det viktiga för oss.