top of page
Winding Forest Road

MENTAL STYRKA
och Smarta val

ORKA varje dag och låt hjärnan hjälpa dig

Föreläsningen lyfter vikten av att agera som sin egen ledare och att vara stark i vardagen. Både i utmaningar vi kan påverka och i utmaningar utanför vår kontroll.

Inför föreläsningen lyssnar Linda in gruppens nuläge, utmaningar och mål för att knyta an till dessa. ​

FÖRELÄSNINGENS INNEHÅLL

  • Vad är viktigt, målet / önskat läge och vår riktning. Viktigt att veta för att öka vår ansträngningsvilja.

  • Att ta hjälp av hjärnan och använda vår smarthet.

  • Värdet av hoppfullhet, självförtroende, resiliens (motståndskraft) och optimism.

  • Begreppen nu-jobbigt och Framtidsvinst.

  • Smarta val - av fokus, sanningar, livsstil och taktik.

  • Verktygen Kram, Spark i Baken och Applåd.

  • Möjligheter med att vara stark tillsammans.  

Föreläsningen bygger på Stark & Smart verktygslåda.

 

Hjärta.JPG
High Fiving

VINSTER MED FÖRELÄSNINGEN

Efter föreläsningen finns insikter, kunskap och motivation som gör det lättare att vara stark mentalt och göra smarta val - för att lättare hantera utmaningar i vardagen och lyckas med det viktiga för oss. 

bottom of page