top of page

WORKSHOP MED APPLÅDMETODIKEN

Applådmetodiken ger stöd och styrning i självledarskapet genom positiv förstärkning och ökat fokus på det konstruktiva. För grupper som vill bli bättre på att rikta fokus till det positiva passar det med en workshop.

Den kopplas till gruppens mål och utmaningar och ger verktyg för att...

  • Applådera bredare. Framgång, målgång och resultat givetvis, men även vägen med ex. försök, initiativ, lärande, ansträngning och framsteg.
     

  • Förstärka det positiva och konstruktiva - och styra undan och släppa det negativa som vi inte kan/har tänkt förändra.
     

  • Samla arbetsgruppen på den gröna, positiva lösnings sidan.

skärmavbild 2023-03-14 kl. 07.39_edited.jpg
Bågskyttemål

KOPPLING TILL GRUPPENS MÅL

Inför arbetet svarar alla i gruppen på en webbenkät som visar nuläge, styrkor och förbättringspotential, kopplat till Applådmetodiken och gruppens mål.

 

Enkäten ger en mental förberedelse och gör arbetet tidseffektivt och träffsäkert.

 

Efter insatsen erbjuds eget arbete med Applåd på agendan följt av en uppföljning för att säkerställa framsteg och framdrift - i önskad takt och riktniing.

VINSTER med WORKSHOP

Applådmetodiken ger stöd och styrning i självledarskapet genom positiv förstärkning och ökat fokus på det konstruktiva. 
 

Vinsten blir mer energi, motivation och ledtrådar som gör det enklare att hantera utmaningar, hitta lösningar, samarbeta och skapa resultat.

 

Därtill ger metodiken motståndskraft mot negativ stress och bättre styrning som gör det lättare att rikta fokus på det viktiga och välja taktik, på egen hand och med övriga i arbetsgruppen.

_edited.jpg
bottom of page