top of page
 • Facebook
Kvinnor som går

SMARTA PROmenadeR

Hur blir en promenad smart?  

Promenaden blir smart då vi använder en digital lösning för att aktivera människor utomhus - tillsammans - och samtidigt förmedlar vår framgågspedagogik.

Promenaden blir smart då coachande frågeställningar är en central del och stimulerar eget tankearbete, självreflektion, egna beslut och smarta val som främjar hälsa och gör det lättare att prestera sitt bästa i ex. skolan och på arbetsplatsen.

Det finns olika teman på den Smarta Promenaden och möjligheten att själv välja tema och önskad inriktning.

HUR FUNgerar smarta promenader? 

iconfinder_Android-QR-Code_72163.png

5 stopp längs en sträcka på ca 4 km där framgångsmetodiken ges via korta filmer på 2-3 minuter. Filmerna blir tillgängliga genom att  QR koder skannas med mobilen.

Mellan stoppen promenerar och pratar promenadparet kring en coachande fråga med koppling till att vara sin egen ledare och göra smarta val.

Innehåller alltid ett Smart Avslut med frågorna: Vad har ni lärt er som är värdefullt? Vad vill ni eventuellt göra nytt och mer av som är bra för er?

Image by Devin Avery

VAD GILLAS MED
SMARTA PROMENADER?

 • Framgångsmetodiken som förmedlas och utgår från att alla är sin egen ledare och självständigt kan träna på att göra smarta val.
   

 • Frågor som ger ett framåtsyftande och konstruktivt samtal.
   

 • Att prata om viktiga frågor kring livet och göra det i samband med en en aktivitet, då blir det lättare att dela med sig av det vi tänker och känner.
   

 • Enklare att lära sig saker och komma ihåg det viktiga då det kommer "lite i taget" under promenaden och finns tid att samtala och reflektera.
   

 • Att det är en aktivitet vi gör tillsammans IRL.

bottom of page