Walking Club

SMARTA PROMENADER FÖR ARBETSPLATSEr och kommuner

Målet är att stärka självledarskapet och förmågan att vara starka tillsammans. Aktiviteten ska bidra till mer ”tillsammans-tid” med fokus på smarta fokus-, taktik- och livsstilsval. Ni får lära er om Stark & Smart framgångspedagogik och göra ett Smart Avslut då var och en delar med sig av lärdomar och anger ev. något att börja göra / göra mer av som är bra för personens framtid. 

val.jpg

Målsättningsträff
MED BESTÄLLARE

Med ledning / beställare. Målet med den Smarta Promenaden anges och metod för uppföljning. 

linda_nederberg-5432_startbild.jpg

Föreläsning och demonstration av Smarta PromenadeR

Linda Nederberg delar med sig av sin livsresa och varför hon tagit fram Smarta Promenader. 

Infopass med ambassadörer i syfte att sprida information och aktivera alla på arbetsplatsen.

Women Walking

Kommuninvånare/
personal gör den
Smarta Promenaden

Den går att göra vid flera tillfällen med olika personer. En möjlighet till datainsamling finns i syfte att skapa dialog och delaktighet kring målet.

UPPLÄGG 2-månaderspaket

För att aktiviteten ska ge önskad effekt förankras arbetet och ambassadörer utbildas. Det är viktigt då den bygger på ny teknik och deltagarna behöver lite support för att komma igång.