Walking Club

SMARTA PROMENADER FÖR KOMMUNER och ARBETSPLATSER

Vi erbjuder Smarta Promenaden för kommuner och arbetsplatser. Målet är att stärka självledarskapet och förmågan att vara starka tillsammans i en utmanande tid. Aktiviteten ska bidra till mer ”tillsammans-tid” med fokus på smarta fokus-, taktik- och livsstilsval. Promenadparet får lära om Stark & Smart framgångspedagogik och göra ett Smart Avslut. Vi detta delar var och en med sig av lärdomar och anger ev. något att börja göra / göra mer av som är bra för personens välmående och hälsa. 

pexels-dio-hasbi-saniskoro-3280130.jpg

Målsättningsträff
MED BESTÄLLARE

Med ledning / beställare. Målet med den Smarta Promenaden anges och metod vid ev. uppföljning. 

linda_nederberg-5432_startbild.jpg

Föreläsning och demonstration av Smarta PromenadeR

För ambassadörer i syfte att sprida information och aktivera.


Genomförs då aktiviteten och bygger på ny teknik och deltagarna behöver hjälp att komma igång.

logga-fj%C3%A4ll_bl%C3%A5_edited.jpg

Kommuninvånare / personal gör den Smarta Promenaden

Den går att göra vid flera tillfällen med olika personer. En möjlighet till datainsamling finns i syfte att skapa dialog och delaktighet kring målet.

UPPLÄGG 2-månaderspaket

För att aktiviteten ska ge önskad effekt förankras arbetet och ambassadörer utbildas. Det är viktigt då den bygger på ny teknik och deltagarna behöver lite support för att komma igång. Önskas ett anpassat upplägg med koppling till ett specifikt mål så ordnar vi självklart det.