linda 013.JPG

FÖRELÄSNINGEN

APPLÅD

Applådera mera - och kom ihåg att lyfta upp initiativ, försök, omtag och ansträngningen. 

Föreläsningen lyfter det laget gör bra och ger pepp, glädje och stolthet. Men visar också värdet av att lyfta det som finns bakom resultatet - som försök, initiativförmåga, ambition, mod, tålamod och ansträngningen.

 

Ta chansen att ge medarbetare och ledare bekräftelse för sin arbetsinsats - men också för de personer de är - och allt de bidrar med till arbetsplatsen. 

Efter föreläsningen finns mer energi och kunskap om hur ni kan använda Verktyget Applåd i arbetsvardagen för att se det ni gör bra och ta med ledtrådar som skapar framgång. 

Applådera OLIKA SLAGS
Smarta vaL som ni gör

som När ni tillsammans kliver upp på spången 

Ibland fastar vi i det vi inte kan påverka, eller det som är väldigt svårt. Det kan leda till att vi fastar i problemsnack som påverkar stämning, hälsa och prestations. När det händer kan det kännas som vi befinner oss i ett surdike - och sitter fast. 

Ingen vill dock fastna - och när vi väl kommit loss, kan det vara värdefullt att applådera kämpandet och se närmre på det som gjorde att vi hittade en väg framåt och kom upp "på spången".  

Linda Nederberg med sig av hur hon bemästrat egna utmaningar med hjälp av verktyget Applåd, och hur det hjälpte henna att lämna det som liknar ett "surdike".

val surdike spångat.jpg
Fists in Solidarity

Applådera ansträngningen

Ge utrymme till det som finns bakom resultatet. Allt kämpande, alla gånger vi tagit nya tag och hittat en lösning framåt. Inspireras av varandras insatser och ta med er engagemang och ansträngningsvilja in i framtiden.

Red Running Shoes_edited.jpg