INSATSER FÖR ARBETSPLATSER

Att ha en partner som utifrån behov bidrar till företagets, gruppens och medarbetarnas utveckling och hälsa är många gånger ett smart taktiskt val. 


När ni jobbar med oss får medarbetarna lära sig använda Stark & Smart framgångspedagogik. Vinsterna är många, det blir enklare att hantera utmaningar, samarbeta, kommunicera och genomföra det viktiga - i tid.


Är ni nyfiken på Stark & Smart? Då föreslår vi en föreläsning så att ni får lära känna Linda Nederberg och Stark & Smart.
 

Vi träffas gärna med fokus på det som är viktigt för er. Därefter ger vi ett förslag på lösning och upplägg - som visar hur vi kan jobba tillsammans - hela vägen in i mål.

mål - pennor.jpg

LÖSNINGAR SOM GÖR SKILLNAD

Vi erbjuder lösningar som stärker självledarskapet och förmågan att vara stark tillsammans - och samarbeta målinriktat. Däribland en rad olika föreläsningar, målinriktat utvecklingsarbete, olika kick-off upplägg och utvecklingssamtal i grupp, med chef och medarbetare. 

Vill ni bli bättre på att samarbeta målinriktat, rekommenderar vi att ni lär er använda samarbetsmodellen NÖLSA.

 

Vill ni stärka självledarskapet och nå konkreta resultat - så rekommenderar vi kursen Stark & Smart Självledarskap - med koppling till det ni vill uppnå!

STARK & SMART SJÄLVLEDARSKAP

MÅLINRIKTAD KURS - konkreta resultat

 • Målfokus, önskat läge, riktning och motivation.

 • Styrkor, resurser och möjligheter att ta vara på.

 • Ansträngningsvilja och mental styrka.

 • Stark & Smart verktygslåda.

 • Reglering av kroppens inre system.
  Trygghets-, driv- och hotsystemet. 

 • Medvetenhet och konsekvenstänk.

 • Smarta val, sanningar, fokus, taktik och livsstil. 

 • Påverkningsbart / inte -  smart taktik kring ej påverkningsbart / utanför vår kontroll.

 • Att träna och uppmärksamma framsteg.

 • Stark tillsammans, när, var, hur, varför, vem/vilka?

Deltagarna anger - om ni vill - individuella mål som kopplas till företagets mål och värderingar.

 

Ni genomför kursen med alla på arbetsplatsen - eller en specifik grupp som ni vill satsa på.

 

Ni väljer tid och inriktning efter företagets möjligheter och mål. Vi erbjuder kurser från 4 till 24 timmar. 

IMG_9294.JPG
 
2015-09-04 18.37.22.jpg

KICK-off på fjället

Vi uppskattas för våra kick-off upplägg, särskilt de i fjällen. Vi aktiverar laget med utmaningar och övningar med koppling till företagets mål. Vintertid åker vi skidor eller går med snöskor. De som deltar kan vara hela arbetsplatsen, en arbetsgrupp eller företagets ledningsgrupp.

Ni väljer om vi tar hand om hela resan eller blir en programpunkt i er agenda. Vill ni att vi följer med er på en resa så fixar vi det. Det vi gillar mest är att lyssna in det ni vill uppnå, designa ett upplägg och genomföra.

Inför en kick-off rekommenderar vi en förberedande insats för att skapa mental förberedelse och rätt fokus.

VÅRA UNGDOMAR VÅR FRAMTID

Sedan 2018 har vi utöver att stärka självledarskap och samarbete på arbetsplatser även genomfört insatser som stärker ungdomar. Detta genom partnerskap med företag och organisationer som ser ett värde i att ungdomar, framtidens medarbetare och ledare, mår bra och får verktyg som gör det lättare att klara studier och bidra med sin kompetens och sitt engagemang på framtida arbetsplatser. 

Vårt mål är att synliggöra stärka ungdomars självledarskap och hälsa - både den mentala och fysiska. Vi jobbar målinriktat och utgår från den inre styrka och smarthet som alla har inom sig. Vi låter ungdomarna prata kring och träna på att göra smarta val och tänka konsekvenser. Detta för att lära och utvecklas i sin egen takt. 

Nyfiken på att veta mer - och kanske också att bidra?