INSATSER FÖR ARBETSPLATSER

När ni jobbar med oss får ledare och medarbetare lära sig använda Stark & Smart framgångspedagogik. Vinsterna är många, det blir enklare att hantera utmaningar, samarbeta, kommunicera och genomföra det viktiga - i tid - och hållbart.


Är ni nyfiken på oss? Då föreslår vi en föreläsning så att ni får lära känna Linda Nederberg och Stark & Smart.
 

Vi träffas gärna med fokus på det som är viktigt för er. Därefter ger vi ett förslag på lösning och upplägg!

mål - pennor.jpg

LÖSNINGAR FÖR KONKRETA RESULTAT

Vi erbjuder lösningar som stärker självledarskapet och förmågan att vara stark tillsammans och samarbeta målinriktat. Nu och i framtiden, oavsett vad som sker.

 

Vill ni bli bättre på att samarbeta målinriktat och hantera snabba förändringar rekommenderar vi att ni lär er använda samarbetsmodellen NÖLSA.

 

STARK STARt

SMART STOP & SMART AVSLUT

Ger gruppen motivation och verktyg att göra en stark start för att rikta energin i rätt riktning och medvetet välja taktik. Ta med er värdet av att stanna upp och göra Smarta Stopp. Prova på tekniken Smart Avslut - och säkerställ användning av egna och gemensamma resurser, nu och i framtiden. 

Erbjuds som föreläsning och kick-off.

Start of the school year
Selbergs ring.jpg

Fokus, energi & taktik

för HÅLLBAR
FRAMGÅNG

Linda Nederberg delar med sig av sitt arbete med att skapa större och mer hållbar framgång genom att jobba målinriktat tillsammans med ledning och medarbetare.

 

Upplägget ger gruppen insikter, verktyg och motivation att lyckas tillsammans - genom att själv göra sitt bästa och göra det bästa för arbetslaget.

Erbjuds som föreläsning och kick-off.

LINDA vit tröja BILD_edited_edited.jpg

HÅLLBART LIV 2022-

Livsstil, sanningar 

och taktik

Föreläsningen ger insikter, motivation och verktyg som gör det enklare att leva ett hållbart liv - där vi mår bra och tar ansvar för våra grundläggande behov. 

 

Inleds med att Linda Nederberg delar med sig av egna utmaningar med att leva ett hållbart liv och ta ansvar för sina egna behov och sin hälsa. ​

Erbjuds som föreläsning och kick-off.
Går att kombinera med en efterföljande period med Smarta Promenader.

2015-09-04 18.37.22.jpg

KICK-off på fjället

Vi uppskattas för våra kick-off upplägg, särskilt de i fjällen. Vi aktiverar laget med utmaningar och övningar med koppling till företagets mål. Vintertid åker vi skidor eller går med snöskor. 

Ni väljer om vi tar hand om helheten eller blir en programpunkt i er agenda. 

Inför en kick-off rekommenderar vi en föreläsning för att skapa mental förberedelse och rätt fokus.

aug 2 07 034.jpg

STARK & SMART SJÄLVLEDARSKAP

MÅLINRIKTAD KURS - konkreta resultat

 • Målfokus, önskat läge, riktning och motivation.

 • Styrkor, resurser och möjligheter att ta vara på.

 • Ansträngningsvilja och mental styrka.

 • Stark & Smart verktygslåda.

 • Reglering av kroppens inre system.
  Trygghets-, driv- och hotsystemet. 

 • Medvetenhet och konsekvenstänk.

 • Smarta val, sanningar, fokus, taktik och livsstil. 

 • Påverkningsbart / inte -  smart taktik kring ej påverkningsbart / utanför vår kontroll.

 • Att träna och uppmärksamma framsteg.

 • Stark tillsammans, när, var, hur, varför, vem/vilka?

Deltagarna anger - om ni vill - individuella mål som kopplas till företagets mål och värderingar.

 

Ni genomför kursen med alla på arbetsplatsen - eller en specifik grupp som ni vill satsa på.

 

Ni väljer tid och inriktning efter företagets möjligheter och mål. Vi erbjuder kurser från 4 till 24 timmar. 

IMG_9294.JPG

VÅRA UNGDOMAR VÅR FRAMTID

Sedan 2018 har vi utöver att stärka självledarskap och samarbete på arbetsplatser även genomfört insatser som stärker ungdomar. Detta genom partnerskap med företag och organisationer som ser ett värde i att ungdomar, framtidens medarbetare och ledare, mår bra och får verktyg som gör det lättare att klara studier och bidra med sin kompetens och sitt engagemang på framtida arbetsplatser. 

Vårt mål är att synliggöra stärka ungdomars självledarskap och hälsa - både den mentala och fysiska. Vi jobbar målinriktat och utgår från den inre styrka och smarthet som alla har inom sig. Vi låter ungdomarna prata kring och träna på att göra smarta val och tänka konsekvenser. Detta för att lära och utvecklas i sin egen takt. 

Nyfiken på att veta mer - och kanske också att bidra?