top of page

INSATSER FÖR ARBETSPLATSER

Vi erbjuder insatser som stärker självledarskapet och utvecklar ett mer målinriktat samarbete. I arbetet används Stark & Smart Framgångspedagogik.

Vi är nyfiken på det som är viktigt för er! Låt oss veta vad ni vill uppnå så erbjuder vi ett förslag på en insats som ger önskat resultat!

skärmavbild 2023-03-14 kl. 07.39_edited.jpg
_edited.jpg

APPLÅDBOKEN

För arbetplatser

Linda Nederberg har utifrån verktyget Applåd i Stark & Smart verktygslåda, skrivit Applådboken för arbetsplatser och tagit fram 20 olika applådtyper och en tillhörande applådmetodik. Detta för att öka fokus på det positiva och konstruktiva i vardagen.

 

Applådmetodiken ger mer energi, motivation och ledtrådar som gör det enklare att hantera utmaningar, hitta lösningar, samarbeta och skapa resultat. Därtill ger metodiken motståndskraft mot negativ stress och bättre styrning som gör det lättare att rikta fokus på det viktiga och välja taktik, på egen hand och med övriga i arbetsgruppen.

Anchor 1

STARK & SMART SJÄLVLEDARSKAP

  • Målfokus, riktning och motivation.

  • Ansträngningsvilja och mental styrka.

  • Stark & Smart verktygslåda.

  • Medvetenhet och konsekvenstänk.

  • Smarta val, sanningar, fokus, taktik och livsstil.

  • Att träna ledarskapet och notera framsteg.

  • Starka tillsammans, när, var, hur, varför, vem/vilka?

Ni genomför kursen med alla på arbetsplatsen - eller en specifik grupp som ni vill satsa på. Vi erbjuder kurser från en halv dag till 24 timmar, på plats hos er eller som utomhuscoachning.

IMG_9294.JPG

MÅLINRIKTAD KURS

2015-09-04 18.37.22.jpg

MÅLINRIKTAD KICK-off OCH

TEAM-UTVECKLING

Vi uppskattas för våra kick-off upplägg och erbjuder även insatser i utomhusmiljö. Vi aktiverar arbetslaget på ett sätt som bidrar till att företagets mål lättare uppnås.

Ni väljer om vi tar hand om helheten eller blir en programpunkt i er agenda. 

Inför en kick-off tydliggör vi önskat resultat av insatsen genom en digital träff med ledningen. Detsamma gäller vid utveckling av team.

pexels-fauxels-3183197.jpg

VÅRA UNGDOMAR VÅR FRAMTID

Sedan 2018 har vi utöver att stärka självledarskap och samarbete på arbetsplatser även genomfört insatser som stärker ungdomar. Detta genom partnerskap med företag och organisationer som ser ett värde i att ungdomar, framtidens medarbetare och ledare, mår bra och får verktyg som gör det lättare att klara studier och bidra med sin kompetens och sitt engagemang på framtida arbetsplatser. 

Vårt mål är att synliggöra stärka ungdomars självledarskap och hälsa - både den mentala och fysiska. 

Nyfiken på att veta mer - och kanske också att bidra?  

bottom of page