Young Girls Running

SMARTA PROMENADER
FÖR skolor

Elever och skolpersonal jobbar målinriktat tillsammans med Smarta Promenader för att eleverna ska må bra, ha en hög närvaro, uppleva en god arbetsmiljö, trivas och prestera i skolarbetet.

UPPLÄGG

För att aktiviteten ska ge önskat effekt och framgångspedagogiken förankras genomförs arbetet i fyra steg.

pexels-pixabay-220320.jpg

1. Målsättning/
förberedelse

 • Målsättningsträff med skolledning. Mål kring med koppling till mental hälsa, arbetsmiljö, närvaro och skolresultat konkretiseras liksom metod för uppföljning.
   

 • Föreläsning för skolpersonal med framgångspedagogiken i Smarta Promenader.
   

 • Utbildningspass för skolpersonal som mer aktivt bidrar till genomförande, uppföljning och förlängning av aktiviteten (förslagsvis mentorer, IDH lärare och EHT).
   

 • Info för elever, nulägesmätning med koppling till satta mål.

linda_nederberg-5432_startbild.jpg

2. Kick-off föreläsning

Med Linda Nederberg för elever och skolpersonal.

 

 • Lindas gymnasietid och de verktyg hon hade önskat.
   

 • Målfokus och motivation. Eget ansvar och vi-ansvar.
   

 • Eget ledarskap. Att vara stark tillsammans.

skanna kod.jpg

3. Alla Gör en Smart Promenad

Eleverna gör promenaden i par och har ett summeringspass med klassen som mentorer håller i tillsammans med förslagsvis IDH lärare och personal från EHT.

LN hoppbild.jpg

4. Målgångs-föreläsning

Med Linda Nederberg för elever och skolpersonal.

 

 • Gjorda framsteg.
   

 • Lärdomar. Användning.
   

 • Viktigt framåt.