BOKa EN FÖRELÄSNING MED
LINDA NEDERBERG

Linda är en uppskattad föreläsare som fångar publiken med sin röst, sitt kroppsspråk och den framgångspedagogik hon utformat.

Hon har en ansvarsgivande ton och en ”spark i baken” profil som gör att hon utmanar oss att göra fler smarta val på egen hand och tillsammans med andra.

Linda har en humor och energi som inspirerar men också en sårbarhet som berör och öppnar upp för självreflektion och ger motivation till förändring.

Vill ni ha något mer än en föreläsning så rekommenderar vi Lindas dramatisering av vägen från Överlevarlandet till Livslevarlandet.

föreläsningen
starkare tillsammans

Det har aldrig varit viktigare att vara stark och smart - på egen hand och med andra. Vi behöver få syn på och använda den styrka och smarthet vi alla har. Dels på egen hand, men också genom att vara starka tillsammans. Föreläsningen har fullt fokus på detta!

Coronapandemin har kostat på och vi har längtat efter det  normala, men då startar ett krig - i vårt närområde. Samtidigt behöver vi ställa om och leva mer hållbart för att rädda planeten. Därtill finns utmaningar närmre oss, inom exempelvis vård, skola och äldreomsorg. Många har svårt att må bra och drabbas av psykisk ohälsa. Kanske för att livet på 2020-talet är komplext och ställer nya krav på oss människor.

 

Att erbjuda en stärkande, framåtsyftande och energigivande föreläsning - IRL - är ett bra sätt att landa i de styrkor och den smarthet vi har att använda. Föreläsningen utgår från att alla är sin egen ledare och ger verktyg för att lättare hantera det vi själva kan påverka och det vi inte kan påverka och behålla en bra energi och fokus på det viktiga i vår vardag. Dels genom eget arbete men också genom att vara starka tillsammans. 

Efter föreläsningen har ni med er verktyg enkla att använda för att må bra och göra det som är hjälpsamt våren 2022.

Selbergs ring.jpg
pexels-ingo-joseph-609771.jpg

vinsteR MED FÖRELÄSNIngEN

  • Energi på det viktiga och påverkningsbara

  • Balanserat intag av det som kan stressa oss

  • Verktyg för en Stark Start och ett Smart Avslut​​

  • Ökat fokus på våra resurser, styrkor och vår smarthet

  • Kunskap om hjärnan och hur vi kan möte det som upplevs hotfullt genom att aktivera vårt trygghetssystem. 

Ta del av Linda Nederbergs livsresa i dramatiserad form, och få perspektiv på livet. Ta chansen till en tankeställare kring den egna kravnivån och mobilisera mod och jävlaranamma för att leva ett rikt liv där du är vän med dig själv. 
 

Föreställningen är baserad på Lindas bok med samma namn. Hon har valt att inte gestalta sina symtom utan istället tydliggöra orsaken, det som finns under ytan och styr beteendet. Detta för att upplägget ska passa en större målgrupp och fler ska känna igen sig.
 

På ett pedagogiskt och tankeväckande sätt visar Linda på vägen bort från fördömande livsregler, med måsten, borden och förbud till ett friare liv med lust, driv och ödmjukhet. Linda använder symboliska naturbilder som förstärker upplevelsen. Upplägget med att dramatisera berör starkt.

fråN överlevarlandet
till livslevarlandet