linda_nederberg-5432_startbild.jpg

Linda är en uppskattad föreläsare som fångar publiken med sin röst, sitt kroppsspråk och den framgångspedagogik hon utformat.

Hon har en ansvarsgivande ton och en ”spark i baken” profil som gör att hon utmanar oss att göra fler smarta val på egen hand och tillsammans med andra.

Linda har en humor och energi som inspirerar men också en sårbarhet som berör och öppnar upp för självreflektion och ger motivation till förändring.

Vill ni ha något mer än en föreläsning så rekommenderar vi Lindas dramatisering av vägen från Överlevarlandet till Livslevarlandet.

FÖRELÄSNINg MED
LINDA NEDERBERG

föreläsningen
starkare tillsammans

Vi är starkare tillsammans och 2021 behöver vi vara det mer än någonsin. Föreläsningen har fullt fokus på detta!

Coronapandemin är och har varit påfrestande. Därför kan det behövas en framåtsyftande och energigivande samling av arbetsgruppen - IRL - för att komma igång.

Föreläsningen visar hur vi genom att använda det egna ledarskapet och vara starka tillsammans kan göra en nystart. Linda delar med sig av egna upplevelser av pandemin och framgångspedagogik.  

Efter föreläsningen finns mer energi, ett tydligt fokus på det ni själva kan påverka och verktyg enkla att använda. 

Krambild SSSC 2019 (1).jpg
0. Linda Nederberg - från Överlevarlan

Ta del av Linda Nederbergs livsresa i dramatiserad form, och få perspektiv på det egna livet. Ta chansen till en rejäl tankeställare kring den egna kravnivån och mobilisera mod och jävlaranamma för att leva ett rikt liv där du är vän med dig själv. 
 

Föreställningen är baserad på Lindas bok med samma namn. Hon har valt att inte gestalta sina symtom utan istället tydliggöra orsaken, det som finns under ytan och styr beteendet. Detta för att upplägget ska passa en större målgrupp och fler ska känna igen sig.
 

På ett pedagogiskt och tankeväckande sätt visar Linda på vägen bort från fördömande livsregler, med måsten, borden och förbud till ett friare liv med lust, driv och ödmjukhet. Linda använder symboliska naturbilder som förstärker upplevelsen. Upplägget med att dramatisera berör starkt.

fråN överlevarlandet
till livslevarlandet