INSATSER FÖR ARBETSPLATSER

Det finns många vinster med att använda Stark & Smart framgångspedagogik på arbetsplatsen. Det gör det enklare att stötta varandra, samarbeta, kommunicera och nå ett genomförande av det viktiga. 

 

I samtliga insatser använder vi vår framgångspedagogik. 
 

 • Förbättringsarbete
   

 • Utvecklings- och förändringsarbete
   

 • Coaching av ledare och medarbetare
   

 • Stark & Smart självledarskap
   

 • Grupputveckling - ledning / team
   

 • Kick-off upplägg
   

 • Föreläsningar
   

 • Utvecklingssamtal i grupp
   

 • Smarta Promenader

Colleagues at Work