INSATSER FÖR ARBETSPLATSER

Att ha en partner som bidrar till företagets framgångsresa är värdefullt. Både ledning och medarbetare uppskattar ett återkommande samarbete som förstärker det arbete ni redan gör.

Genom att alla på företaget lär sig använda Stark & Smart framgångspedagogik blir det enklare att stötta varandra, samarbeta, kommunicera och nå ett genomförande av det viktiga. 

 

Vi jobbar i huvudsak med entreprenörsbolag och deras lag. Vi ses och pratar önskat läge och det viktiga för er. Därefter ger vi ett förslag på upplägg.
 

  • Förbättringsarbete och förändringsarbete

  • Självledarskap för hållbart presterande

  • Ledarutveckling

  • Grupputveckling - ledning / team

  • Kick-off upplägg

  • Föreläsningar

  • Utvecklingssamtal i grupp

  • Smarta Promenader

2003-01-02 12.06.46.jpg

KICK-off på fjället

Vi aktiverar laget för att bygga en större och mer hållbar framgång. Att jobba utomhus uppskattas. 

Ni väljer själva om vi tar hand om hela resan eller blir en programpunkt i er agenda. Det vi gillar mest är att lyssna in det ni vill uppnå, designa och genomföra ett upplägg. 

 

Vi rekommenderar en förberedande insats för att skapa mental förberedelse och rätt fokus. Vill ert företag jobba med bolagets utveckling föreslår vi en Framgångsmätning. Vill ni istället ha fokus på medarbetarnas hälsa föreslår vi Lindas livsresa, "från Överlevarlandet till Livslevarlandet".