Från nånannanism till vi-ansvar

Psykisk ohälsa bland ungdomar ökar. På 10 år har andelen unga som mår dåligt mer än fördubblats. Många vuxna mår också dåligt och är fast i en negativ stress. Ingen vill ha det så här, så vem ska vända trenden?

Nån-annan-ism som hinder

Det är lätt att tänka: någon annan får ta tag i problemet med psykisk ohälsa och negativ stress. Jag undrar vem denna någon annan är? Är det kommunernas Elevhälsa med kuratorer och psykologer? Eller landstingens Ungdomshälsa eller Hälsocentralerna och läkare vi ska förlita oss på. De har absolut en viktig roll och krav på sig att erbjuda effektiva lösningar som når så många som möjligt. Men jag tror inte att det offentliga mäktar med på egen hand. För att vända trenden behövs mer. Av oss alla. Och det nu. Det är du och jag det hänger på. Det är vi som tillsammans sitter på möjligheten att vara bättre för oss själva och bättre medmänniskor genom att lägga oss i varandras liv på ett fint sätt.


Vi-ansvar som lösning

Under många år har jag jobbat i näringslivet som framgångscoach. Ett uppdrag jag verkligen gillade var inom service och installationsföretaget Umia. Det grundades i Umeå av fyra män som var less på strukturer som satte stopp för samarbete mellan elektriker, ventilationstekniker och rörmokare. Därför designade de Umiamodellen som tar bort alla hinder och öppnar upp för samarbete och hjälpsamhet. På Umia pratar de mycket om tre saker, fokus på ett gemensamt slutresultat, vi-ansvar och att alla ska jobba tillsammans. Dels vid ett obligatoriskt introduktionspass men även i arbetsvardagen.

Vuxenvärden vinner på att följa Umias exempel. Fokus på ett gemensamt slutresultat: att alla ska må bra och lyckas med det viktiga i livet. Och vi-ansvar. Ansvar för vår egen del (vårt mående och hur väl vi lyckas) och ansvar för helheten (andras mående och hur väl andra lyckas). Och då menar jag ansvar för både ungdomar och vuxna. Jag menar inte att vi ska leva korsliv och ta över varandras liv. Nej, vi ska se oss själva som vår egen ledare med makt att göra smarta val - och andra som sin egen ledare - men lägga oss i och prata mer om hur vi väljer i vardagen, vad som är viktigt och vad vi vill.

Men vi har en utmaning. För vem ska hålla i de introduktionspass som tydliggör vad vi-ansvar är och påminna i vardagen? Du som läst hela vägen hit, du vet svaret, så ta ett steg närmre någon du bryr dig om och prova dig fram - men stövla inte in, utan ta ödmjukt ett litet, litet steg och skapa kontakt. Fråga om ni kan prata med varandra om smarta val som ni redan idag gör i er vardag. Val som hjälper er att må bra och lyckas. Smarta val som är bra för ungdomar i er vardag, Jag lovar att ni gör många smarta val utan att veta om det - och genom att lyssna på den andres smarta val får ledtrådar till fler smarta val.

Välj smart - för dig och andra!
Hälsningar Linda

Linda Nederberg har grundat det lösningsfokuserade konceptet Stark & Smart. Målet är vända trenden bort från psykisk ohälsa och negativ stress - till en mer positiv framtid där både ungdomar och vuxna mår bra och lyckas med det viktiga. Konceptet lägger minimalt med tid på att prata om problem och orsaker till problem. Istället tar vi sikte på en bättre framtid och samlar människor i en positiv riktning. Och sist men inte minst, uppmanar vi ungdomar och vuxna till fler smarta val i vardagen. För det är vad vi gör som avgör!